picture4.jpg

    Tanec spája ľudí v mieri a priateľstve. Tak znie myšlienka Medzinárodného dňa tanca, ktorý sa od roku 1982 oslavuje pravidelne 29. apríla. Aj my sme sa chceli pripojiť k tejto myšlienke a spoločne si zatancovať. Prežili sme pekný čas v ŠKD plný tancov a zábavy. Veríme, že aj takto môžeme budovať a utužovať priateľstvá.

slávik_f1.jpg

     V utorok 25. apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní. Zúčastnilo sa jej 27 spevákov, ktorí prejavili lásku k folklóru a našim tradíciám nielen svojím spevom, ale aj krojom. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Cenu publika získala Tamarka Mihaliková z III. A. Porota však ocenila výkon každého speváka. Nakoniec si postup do okresného kola v 1. kategórii vyspievala Viktorka Tižová z II.A a v 2. kategórii Alžbetka Vernarská z V.A. Víťazkám blahoželáme a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu súťaže veľmi pekne ďakujeme.

1. kategória (1. – 3. ročník)

1. miesto: Viktorka Tižová (II.A)

2. miesto: Margarétka Vernarská (III.A), Ester Jančíková (II.A)

3. miesto: Lea Benikovská (II.A), Darinka Papcúnová (I.A), Barborka König (I.B)

 

2. kategória (4. – 6. ročník)

1. miesto: Alžbetka Vernarská (V.A)

2. miesto: Ivanka Hodermarská (IV.B), Marko Stavnikovič (IV.A), Julianka Orosová (V.A), Barborka Benikovská (V.B)

3. miesto: Tobiáš Knaus (IV.A), Kristína Rút Peťáková (V.B), Stela Krčíková (V.B) a Noemi Holubová (V.A)0

343667286_1234482087183571_2605269629356307215_n.jpg

      V utorok 25. apríla sa konal 21. ročník Diecézneho kola Biblickej olympiády. Predmetom štúdia v tomto školskom roku boli knihy Judita, Ester, Nehemiáš a Prvý Petrov list. Naše dievčenské družstvo v zložení: Barborka Benikovská (V. B), Nelka Klobošičová (VII. A) a Miška Orosová (VIII. A) predviedli výborné vedomosti a ukázali, že sa svedomito pripravovali na súťaž a získali krásne 3. miesto.

ĎAKUJEME sr. Benjamíne za prípravu a dievčatám za úspešnú reprezentáciu školy.

ifx0cb53ce876243b1c_eduresized_341795560_178394791758340_9178669799183.jpg

      V dňoch 18. a 19. apríla sa konalo v priestoroch Košického eparchiálneho úradu eparchiálne kolo Biblickej súťaže. V utorok súťažila I. kategória a našu školu reprezentovalo druhácke družstvo v zložení: Jožko Borovský, Sofka Gazarková a Rebeka Holubová. V stredu súťažila II. kategória a naša škola aj tu mala svoje zastúpenie: Tamarka Mihaliková (III. A), Matej Lapko (IV. A) a Danko Papcún (IV. A). Aj keď sa našim družstvám nepodarilo umiestniť na víťazných pozíciách, odniesli si zo súťaže veľa pekných zážitkov.

ifx86f5c42b6a383433_eduresized_Pytagoriada.jpg

       Na okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorého sa zúčastnilo 18 žiakov našej školy v rôznych kategóriách, sa najviac darilo Matejovi Lapkovi zo IV. A, ktorý sa umiestnil na nádhernom prvom mieste.

Matej, BLAHOŽELÁME a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

ifx2aa11a3fbf2f20f6_eduresized_IMG_20230329_115931.jpg

     29. marca sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Družstvo našej školy v zložení: Barborka Benikovská (V. B), Nelka Klobošičová (VII. A) a Miška Orosová (VIII. A) predviedli skvelé vedomosti a právom si odniesli 1. miesto. BLAHOŽELÁME!

ifx4c7d866f9ffc39e1_eduresized_336633429_913726246601099_8008921180415.jpg

      25. marca sa konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy A Slovo bolo u Boha, na ktorom mala trojnásobné zastúpenie i naša škola. Kristínka Klembárová (I. A), Lea Benikovská (II. A) a Tinka Klobošičová (IX. A) ako víťazky krajského kola (každá vo svojej kategórii) reprezentovali nielen našu školu, ale aj kraj v Bratislave. Aj keď sa dievčatám nepodarilo umiestniť na víťazných pozíciách, podali výborné výkony a domov si odniesli mnoho zážitkov a skúseností.