Oznam pre zákonných zástupcov

o nároku na dotáciu na podporu výchovy

k stravovacím návykom dieťaťa – zmena

od 01. 07. 2022

 

 Zákonný zástupca si môže podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. požiadať o dotáciu na stravu, ak:

-          jeho dieťa navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ do 15 rokov veku a ani jeden zákonný zástupca si na toto dieťa neuplatňuje daňový bonus. Súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravu NIE JE MOŽNÝ.

Deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky) majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, že si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

Z dôvodu zmeny zákona od 01. 07. 2022 v prípade žiadosti o dotáciu stravy je nutné doručiť NOVÉ čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu do 29. júla 2022 na e-mailovú adresu: ekonomkaskolagorazd@gmail.com alebo zastupkyna2skolagorazd@gmail.com (zaslať oskenovaný, resp. odfotený dokument).

DSCF9078.jpg

     30. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. Riaditeľ školy o. Marek Horňák odovzdal najúspešnejším reprezentantom školy riaditeľské pochvaly, predsedníčka ZRPŠ Ing. M. Schullerová vyhodnotila zber papiera a následne prebehla rozlúčka s deviatakmi. V triedach všetci žiaci dostali vysvedčenia a potom už len HURÁ na prázdniny...

IMG_2933.jpg

     

    V pondelok 20. júna sa konala posledná súťaž v tomto školskom roku - Spev bez hraníc. Svoje zastúpenie na nej mala i naša škola. V I. kategórii súťažili Viki Tižová (I. A) a Ivanka Hodermarská (III. B), v II. kategórii Marek Papcún (V. A) a v III. kategórii Tinka Klobošičová (VIII. A). Všetci naši speváci predviedli krásne výkony, porotu najviac zaujal spev našej ôsmačky Tinky, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.

BLAHOŽELÁME!

287522426_524667976013996_3591939791678363560_n.jpg

   

    Deň s hasičmi bol pre deti zo škôlky nezabudnuteľný. Cesta autobusom a zážitky na hasičskej stanici stáli za to. Ukážky hasenia, hasičskej techniky, zlaňovania a skúška hasičskej plošiny mali veľký úspech u našich najmenších.