Oznámenie o voľných pracovných miestach

Bližšie informácie o voľných pracovných miestach na pozíciu zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ, učiteľa anglického jazyka a vychovávateľa v ŠKD nájdete v priložených dokumentoch.

Zástupca/zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie ANJ

Vychovávateľ/vychovávateľka v ŠKD