Oznámenie o voľných pracovných miestach

Bližšie informácie o voľných pracovných miestach nájdete v dokumentoch v článku.

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Učiteľ pre primárne vzdelávanie

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie MAT-BIO

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie MAT-CHEM