OZNAM - stravovací systém od 01. mája 2023

meal-4-jpg.jpg

Vážení rodičia, milí žiaci!

Od utorka 02. 05.2023 bude strava v školskej jedálni vydávaná s poskytnutím dotácií. V súvislosti s touto zmenou je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:

Každý žiak je povinný pri príchode do školy označiť svoj čip na snímacom zariadení, tým sa prihlasuje v daný deň na obed.  Podrobné informácie nájdete na 1.5.2023-usmernenie-obedy-zdarma(1).doc