Oznam

Oznam pre zákonných zástupcov

o nároku na dotáciu na podporu výchovy

k stravovacím návykom dieťaťa – zmena

od 01. 07. 2022

 

 Zákonný zástupca si môže podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. požiadať o dotáciu na stravu, ak:

-          jeho dieťa navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ do 15 rokov veku a ani jeden zákonný zástupca si na toto dieťa neuplatňuje daňový bonus. Súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravu NIE JE MOŽNÝ.

Deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky) majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, že si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

Z dôvodu zmeny zákona od 01. 07. 2022 v prípade žiadosti o dotáciu stravy je nutné doručiť NOVÉ čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu do 29. júla 2022 na e-mailovú adresu: ekonomkaskolagorazd@gmail.com alebo zastupkyna2skolagorazd@gmail.com (zaslať oskenovaný, resp. odfotený dokument).