Oznam pre MŠ

Vážení rodičia,

MŠ ostáva i naďalej ZATVORENÁ z dôvodu nízkeho záujmu rodičov z kritickej infraštruktúry.

                                          Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy