Oznam pre MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe výsledkov prieskumu záujmu rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, a po dohode so zriaďovateľom, zostáva v dňoch od 11. 01. do 15. 01. 2021 MŠ ZATVORENÁ. Zákonní zástupcovia si môžu v týchto dňoch uplatniť pandemickú OČR.

                                    Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy