Oznam o 2%

     Touto netradičnou formou Vás prosíme o podporu našich aktivít školy sv. Gorazda a už vopred Vám ĎAKUJEME.

     Potrebné tlačivá na 2 % (OZ ADIUTOR) sme Vám doručili skrze Vašich detí. Prosím o doručenie vyhlásenia o poukázaní 2 % z Vašich daní a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov FO do utorka 28. apríla 2020 a my ich odošleme na príslušný daňový úrad. Uvedené doklady vložte do obálky, ktorú zalepíte (kvôli ochrane osobných údajov) a na ňu uveďte: „Škola sv. Gorazda - do rúk riaditeľa“. Následne vhoďte do schránky Gréckokatolíckej farnosti -Ťahanovce (o. Martin Mikula), Budapeštianska č. 48, Košice.

     Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

                                                                             o. Marek Horňák,                                                                                                                                             riaditeľ