OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Dok1-converted-page-001.jpg

Na prelome februára a marca prebehla na našej škole olympiáda v anglickom jazyku. Táto súťaž prebehla pod vedením p. učiteľky Stanky Janurovej a mala dve časti – písomnú a ústnu. Tu sú výsledky:

V. A                                                                      V. B

1. miesto         Alexandra Sisáková                   1. miesto         Daniel Géci

2. miesto         Eliška Takáčová                          2. miesto         Simona Sirková

3. miesto         Lívia Maťašová                           3. miesto         Dávid Maliar

 

VI. A                                                                     VII. A

1. miesto         Vojtech Boháč                              1. miesto         Samuel Telehanič

2. miesto         Filip Hricišin                                  2. miesto         Veronika Demeková

3. miesto         Boris Pokorný                               3. miesto         Jana Pavlíková

 

VIII. A                                                                    IX. A

1. miesto         Šimon Batkovič                            1. miesto         Dávid Jartys

2. miesto         Ján Kecer                                       2. miesto         Ivana Harviľáková

3. miesto         Filip Schuller                                 3. miesto         Klára Rudíková

54354240_805233169844087_2917095500580651008_n.jpg 54396418_2333069960261703_991239556692967424_n.jpg 54522624_2824559064435146_455659681797373952_n.jpg
54516054_445176292689914_2833088126409244672_n.jpg 54435900_432603214214413_8507225775420735488_n.jpg