Od 25. 11. 2021 je opäť povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty počas vyučovania

rúško.jpg

     V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ MAŤ RÚŠKO počas vyučovacieho procesu.

Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. 

Vedenie školy je povinné zabezpečovať prevádzku školy, výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s príslušnými zákonmi, ale aj usmerneniami príslušných orgánov.

   Škola je povinná tieto rozhodnutia rešpektovať.

   Tieto opatrenia sú záväzné celoplošne a platia pre každú školu na území SR.

   Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.