Nová stránka školskej jedálne

     Školská jedáleň, v ktorej sa stravujú i deti a žiaci našej školy a škôlky, má novú stránku, ktorú nájdete na https://www.sjjuhoke.sk/.