Nechajte maličkých prísť ku mne...

IMG_5895.jpeg

     Na našej škole sme sa rozhodli načúvať evanjeliu, preto sme sa aj my rozhodli požehnávať našich žiakov v období sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Keďže nám hygienické opatrenia nedovoľujú stretávať sa vo väčších skupinách, deti boli požehnávané po ročníkoch. Požehnanie prebiehalo v priestore našej školskej kaplnky. Naši škôlkari a žiaci 1. ročníka využili tento čas a navštívili farský chrám na Ťahanovciach.       

     Veríme, že toto požehnanie im pomôže kráčať cestou lásky a dosiahnuť nebo, ako ho dosiahla aj Mária.

 

                                                                       o. Ján Fedorišin, duchovný správca školy

 

IMG_5909.jpeg IMG_5880.jpeg IMG_5919.jpeg
IMG_5847.jpeg IMG_5922.jpeg IMG_5889.jpeg
IMG_5895.jpeg IMG_5885.jpeg