Návšteva cintorína

1667571816495.jpg

 

   V novembri spomíname na našich milovaných zosnulých ešte intenzívnejšie ako po zvyšok roka. Je to však aj čas, v ktorom môžeme vyprosovať milosti, odpustky pre duše v očistci. Aj my, všetky tri oddelenia ŠKD, sme v tomto dušičkovom období navštívili cintorín. Zapálením sviece a modlitbou pri kríži sme si uctili pamiatku zosnulých.

1667571816505.jpg 1667571816520.jpg 1667571816495.jpg