Nakresli erb pre svoje mesto

61886854_433220464178048_7757833224415346688_n.jpg

     Pri príležitosti 650. výročia prvej erbovej listiny udelenej mestu primátor mesta Jaroslav Polaček vyhlásil detskú výtvarnú súťaž pod názvom Nakresli erb pre svoje mesto. Žiaci mali možnosť získať finančnú odmenu pre svoju základnú školu.

Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl vo veku od 8 do 12 rokov a trvala od 14. marca 2019 do 24. apríla 2019. Do súťaže zaslalo svoje práce 25 základných škôl. V pozadí stála aj myšlienka dobrovoľníctva, keďže žiaci mali možnosť získať finančnú odmenu pre svoju základnú školu. Súťažné práce boli vyhodnocované odbornou porotou zloženou zo skúsených odborníkov (učiteľov ZUŠ, výtvarníkov).

Súťaž o najkrajší erb vyhrala naša Nelka Klobošičová z 3. B. Blahoželáme 

61886854_433220464178048_7757833224415346688_n.jpg 64498234_3017083488316774_6295099004145369088_n.jpg 64982127_415507689293996_8466400616623636480_n.jpg
65001196_504453093427388_6489270202105069568_n.jpg 64683339_573334443074281_6767550977277952000_n.jpg 64305336_326180634939720_3641150768196616192_n.jpg