Misijný týždeň

312976322_834599884354311_6410383685684717764_n.jpg

     Počas misijného týždňa naši vyučujúci náboženstva pripravili pre svojich žiakov veľa zaujímavých aktivít - druháci a tretiaci mali misijný ruženec, učili sa o živote na jednotlivých svetadieloch. Štvrtáci absolvovali misijnú súťaž a zatancovali si  černošské tance. Piataci a šiestaci si pozreli filmy z misií.

ĎAKUJEME za prípravu!

313040724_587103676503285_7677286869608530666_n.jpg 312891408_1817990795211644_4072577429334824694_n.jpg 312976322_834599884354311_6410383685684717764_n.jpg