Mimoedukačné aktivity

  • ZUŠ - hudobný odbor (predprípravný ročník)

Tomáš Javnický

Pondelok 14:45 - 15:30 hod.

  • ZUŠ - výtvarný odbor (predprípravný ročník)

Mgr. Marta Dzuríková

Utorok 14:45 - 15:30 hod.