Mikuláš 2020

DSCF6999.jpg

     V pondelok 07. 12. 2020 nás tak ako každý rok poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Navštívil každú triedu, porozprával sa so žiakmi i učiteľmi a zdôraznil, aké dôležité je načúvať svojmu srdcu a používať jazyk lásky. Samozrejme, nechýbali ani darčeky :-). Keďže viacero tried sa v súčasnosti vzdeláva dištančnou formou, udelil im sv. Mikuláš požehnanie počas online vyučovania. Darčeky ich neminú, dostanú ich po návrate do školy...

DSCF7043.jpg DSCF7055.jpg DSCF7029.jpg
DSCF7072.jpg DSCF7065 – kópia.jpg DSCF7062.jpg
DSCF6978.jpg DSCF7046.jpg DSCF6993.jpg
DSCF6994.jpg DSCF6999.jpg DSCF6962.jpg
DSCF6964.jpg DSCF6989.jpg DSCF6955.jpg
DSCF6952.jpg DSCF6927.jpg DSCF7058.jpg