Mesiac úcty k starším si pripomenuli i v ŠKD

IMG_20221007_123139.jpg

     Naši šikovní tretiaci spolu s p. vychovávateľkou sr. Simeonou vyrobili v ŠKD hrnčeky pre starkých pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Svoje milé výrobky adresovali starkým do Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Tešili sa, že môžu potešiť iných, a tak im čajíkom spríjemniť aspoň jeden deň ich života.

IMG_20221007_121257.jpg IMG_20221007_122546.jpg IMG_20221007_120756.jpg