Aktualizovaný manuál pre ZŠ

DSCF6566 – kópia.jpg

     V priloženom súbore zverejňujeme Manuál pre základné školy a školské zariadenia s vyznačenými zmenami, aktualizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  30. 09. 2020. Zákonného zástupcu sa týkajú hlavne informácie na str. 4 a 5.