Aktualizovaný manuál pre MŠ

DSCF6382.jpg

   

     V priloženom súbore zverejňujeme Manuál pre materské školy s vyznačenými zmenami, aktualizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  30. 09. 2020