Maksík

Sťahovanie (1).jpg

 

Pripomíname žiakom, ktorí sú zapojení do súťaže Maksík a neodovzdali v škole odpoveďový hárok, aby vyplnili odpovede online na stránke          https://maksik.sk/forms/vstup-pre-maksacikov.php .

Každému žiakovi prišiel mailom prihlasovací kód, pomocou ktorého sa vie prihlásiť.