Letné prázdniny

Počas letných prázdnin materská škola nebude v prevádzke v období od

17. júla do 18. augusta 2017.

Prevádzka v ostatné dni letných prázdnin podľa počtu záväzne prihlásených detí.

Písomné prihlasovanie detí bude prebiehať v mesiaci jún.