Letné prázdniny – prevádzka v materskej škole

01. 07. – 12. 07. 2019materská škola v prevádzke

 

15. 07. – 16. 08. 2019materská škola nebude  v prevádzke

 

19. 08. – 23 08. 2019materská škola nebude v prevádzke z dôvodu  veľmi nízkeho počtu prihlásených detí

 

26. 08. – 30. 08. 2019 - materská škola v prevádzke