Ponuka krúžkov na školský rok 2019/2020:

 

Mladý  programátor (pre 2. stupeň ZŠ)

Mgr. Ivana Kecerová

Pondelok   od 13:45 hod.

 

Športový krúžok (na ZŠ Belehradskej 21)

Mgr. Peter Lehet

Mgr. Martin Mikula

Pondelok   od 15:00 hod.

 

Plavecký krúžok - cca 50 € /rok (podľa počtu prihlásených žiakov)

Mgr. Adriána Demetrová

Mgr. Katarína Bavoľárová

Mgr. Peter Lehet

Utorok   od 14:00 hod.

 

Tvorivá informatika (pre 1. stupeň ZŠ)

Mgr. Ivana Kecerová

Utorok   od 13:45 hod.

 

Legáčik

Mgr. Ivana Andrejková

Štvrtok   od 14:00 hod.

 

Tvorivá dielnička

Mgr. Adriána Demetrová

Štvrtok   od 13:30 hod.

 

 

20181203_141828.jpg

Prírodovedný krúžok

Mgr. Agáta Franková

Štvrtok   od 13:30 hod.

     V našom prírodovednom krúžku sa snažíme poznávať a chrániť prírodu okolo nás. Triedime odpad-papier, batérie, použité zubné kefky (za 25 ks starých dostaneme 1 novú), plastové vrchnáčiky (tento rok pre chorú Sabínku). Pri pobyte vonku čistíme okolie školy, blízky les a sídlisko. Sadíme kvety a staráme sa o nich. Pozorujeme hmyz a zvieratá. Navštevujeme rôzne výstavy a farmy. Pridajte sa k nám.

DSCF4986 (2).jpg

Turistický krúžok   (pre 2. stupeň)

Mgr. Erika Klobošičová

Sobota   podľa dohody

     Turistcký krúžok sa stretáva v soboty (podľa počasia). Cieľom turistického krúžku je spoznávanie bližšieho i vzdialenejšieho okolia Košíc zameraným na pešiu turistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Trasy sú prispôsobené veku žiakov a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.