Ponuka krúžkov na našej škole v školskom roku 2021/2022

 

20181203_141828.jpg

Prírodovedný krúžok

Mgr. Agáta Franková

   V našom prírodovednom krúžku sa snažíme poznávať a chrániť prírodu okolo nás. Triedime odpad-papier, batérie, použité zubné kefky (za 25 ks starých dostaneme 1 novú), plastové vrchnáčiky (tento rok pre chorú Sabínku). Pri pobyte vonku čistíme okolie školy, blízky les a sídlisko. Sadíme kvety a staráme sa o nich. Pozorujeme hmyz a zvieratá. Navštevujeme rôzne výstavy a farmy. Pridajte sa k nám.

DSCF4986 (2).jpg

Turistický krúžok   (pre 2. stupeň)

Mgr. Erika Klobošičová

     Turistcký krúžok sa stretáva v soboty (podľa počasia). Cieľom turistického krúžku je spoznávanie bližšieho i vzdialenejšieho okolia Košíc zameraným na pešiu turistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Trasy sú prispôsobené veku žiakov a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.