Ponuka krúžkov na našej škole v školskom roku 2020/2021

1. Divadlo #G

vedúca krúžku: Mgr. Klaudia Mikulová

deň a čas: pondelok od 14:00 hod. (resp. podľa dohody)

 

2. Tvorivá dielnička

vedúca krúžku: Mgr. Adriána Demetrová

deň a čas: utorok od 13:00 hod.

 

3. Environmentálny krúžok

vedúca krúžku: Mgr. Agáta Franková

deň a čas: utorok od 14:00 hod.

 

4. Literárno – filmový klub

vedúci krúžku: Mgr. Matúš Šimkovič

deň a čas: utorok od 14:00 hod.

 

5. Legáčik

vedúca krúžku: Mgr. Ivana Andrejková

deň a čas: streda od 14:00 hod.

 

6. Hravá angličtina (2. stupeň)

vedúca krúžku: Mgr. Katarína Slaninová

deň a čas: streda od 14:00 hod.

 

7. Školský zbor (3. – 9. ročník)

vedúce krúžku: PaedDr. Adela Bombárová a Mgr. Lucia Jacková

deň a čas: štvrtok od 13:40 hod.

 

8. Športovo – turistický krúžok (2. stupeň)

vedúce krúžku: Mgr. Katarína Bavoľárová a Mgr. Erika Klobošičová

deň a čas: sobota (resp. podľa dohody)

 

 

 

 

 

 

 

20181203_141828.jpg

Prírodovedný krúžok

Mgr. Agáta Franková

   V našom prírodovednom krúžku sa snažíme poznávať a chrániť prírodu okolo nás. Triedime odpad-papier, batérie, použité zubné kefky (za 25 ks starých dostaneme 1 novú), plastové vrchnáčiky (tento rok pre chorú Sabínku). Pri pobyte vonku čistíme okolie školy, blízky les a sídlisko. Sadíme kvety a staráme sa o nich. Pozorujeme hmyz a zvieratá. Navštevujeme rôzne výstavy a farmy. Pridajte sa k nám.

DSCF4986 (2).jpg

Turistický krúžok   (pre 2. stupeň)

Mgr. Erika Klobošičová

     Turistcký krúžok sa stretáva v soboty (podľa počasia). Cieľom turistického krúžku je spoznávanie bližšieho i vzdialenejšieho okolia Košíc zameraným na pešiu turistiku s cieľom zvyšovania telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti ako aj upevňovanie zdravia. Trasy sú prispôsobené veku žiakov a momentálnemu počasiu. Jedinou podmienkou pre všetkých záujemcov je pevná nepremokavá obuv, dobrá nálada, chuť spoznávať nové miesta a popracovať na sebe.