Košicestar

20200224_135753 (2).jpg

     Žiaci 1. stupňa našej školy sa  24. februára 2020 zúčastnili speváckej súťaže Košicestar, ktorá sa konala v CVC na Popradskej ulici. Aj keď sa nášmu zboru pod veením p. učiteľky Agáty Frankovej nepodarilo umiestniť na víťazných pozíciách, mali sme možnosť aj takýmto spôsobom prezentovať našu školu.

                                                                        Mgr. Agáta Franková

20200224_135753 (2).jpg