Klokan 2022

klokantest1.jpg

     11. apríla sa konala celoslovenská matematická súťaž Klokan 2022. Z našej školy sa do nej zapojilo 42 žiakov. Najúspešnejším bol tretiak Matej Lapko (III. A), ktorý získal 100%!!! Miško Krištof (II. A) a Miško Hajduk (IV. A) získali 96,67%, Elenka Kecerová (I. A) 93,33%, Anka Kecerová 91, 67% a Daniel Géci (VIII. A) 83,33%.

BLAHOŽELÁME!