Imatrikulácia prvákov

SAM_6194.jpg

V rámci ŠKD sa dňa 21. októbra 2016 na našej škole uskutočnila Imatrikulácia prvákov. P. vychovávateľka Klaudia Mikulová pripravila pre našich najmladších školákov niekoľko úloh, ktoré museli splniť, aby mohli byť prijatí do cechu školského.

Azda najviac zábavy sme si užili pri plnení športovej disciplíny, keď si naši prváci mali čo najrýchlejšie obliecť telocvičný úbor na svoje sviatočné šaty. Samozrejme sa to každému z nich podarilo a všetkých prítomných to veľmi pobavilo.

SAM_6235.jpg SAM_6231.jpg SAM_6234.jpg
SAM_6228.jpg SAM_6223.jpg SAM_6222.jpg
SAM_6219.jpg SAM_6226.jpg SAM_6225.jpg
SAM_6220.jpg SAM_6221.jpg SAM_6215.jpg
SAM_6218.jpg SAM_6217.jpg SAM_6211.jpg
SAM_6214.jpg SAM_6212.jpg SAM_6210.jpg
SAM_6213.jpg SAM_6208.jpg SAM_6209.jpg
SAM_6207.jpg SAM_6206.jpg SAM_6204.jpg
SAM_6200.jpg SAM_6196.jpg SAM_6198.jpg
SAM_6187.jpg SAM_6194.jpg SAM_6180.jpg
SAM_6154.jpg SAM_6167.jpg SAM_6161.jpg
SAM_6185.jpg SAM_6183.jpg SAM_6149.jpg
SAM_6145.jpg SAM_6140.jpg SAM_6151.jpg
SAM_6146.jpg SAM_6141.jpg