Hudobný odbor

 

Prípravný ročník

 (žiaci 1. ročníka ZŠ):

  • 1 hodina - nástroj (možnosť výberu - zobcová flauta, priečna flauta, klavír, gitara, husle, saxofón, pozauna)
  • 1 hodina - hudobná náuka
 

Poplatky:

  • zápisné  5 €
  • školné (polročné) 30,00 €

 

Ak sa prihlásia na jeden odbor traja súrodenci, majú 50% zľavu.

Cena za štúdium dospelého je 60,00 €.

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, ktorý je aktualizovaný polročne.

 

Vyučujúci v škol. roku 2022/2023: 

Erika Pernišová - hra na nástroj -  klavír - vedúca elokovaného pracoviska (telef. kontakt 0911 637 778)

Mgr. Beáta Rovňáková - hra na nástroj - klavír

Ivan Kopeček  DiS.art.- hra na nástroj -  zobcová flauta, gitara, pozauna

Mgr. art. Tomáš Javnický - hra na nástroj - zobcová flauta, saxofón, hudovná náuka

Laura Jurčíková - hra na nástroj - husle, hudobná náuka

Peter Balog - hra na nástroj - gitara