Hudobný odbor

 

Prípravný ročník

 (žiaci 1. ročníka ZŠ):

  • I. polrok - teória + hra na zvonkohre,
  • II. polrok - teória + nástroj (možnosť výberu - zobcová flauta, priečna flauta, klavír, gitara, husle, saxofón, pozauna).
 
Prvý ročník

 (žiaci 2. ročníka ZŠ):

celý školský rok -  teória + hra na zvolený nástroj.                          

 

 Druhý ročník 

(žiaci 3. ročníka ZŠ):

celý školský rok -  teória + hra na zvolený nástroj. 

 

 Tretí ročník

 (žiaci 4. ročníka ZŠ):

celý školský rok -  teória + hra na zvolený nástroj. 

 

Štvrtý ročník

 (žiaci 5. ročníka ZŠ):

celý školský rok -  teória + hra na zvolený nástroj. 

 

Poplatky:
  • zápisné  5 €
  • školné (polročné) 25,00 €

 

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, ktorý je aktualizovaný polročne.

 

Vyučujúci v škol. roku 2019/2020: 

Erika Pernišová - hra na nástroj -  klavír 

Mgr. Beáta Rovňáková - hra na nástroj - klavír

Mgr. art. Peter Boroš - hra na nástroj - husle

Mgr. art. Lucia Gočová - hra na nástroj - zobcová flauta, priečna flauta

Ivan Kopeček  DiS.art.- hra na nástroj -  zobcová flauta, gitara, pozauna

Mgr. art. Tomáš Javnický - hra na nástroj - zobcová flauta, saxofón

                                            - hudovná náuka