Hudobný odbor

 

Predprípravný ročník 

(žiaci materskej školy - 5 a 6 ročné deti): 

Hudobno-pohybová výchova formou hry.

 

Prípravný ročník

 (žiaci 1. ročníka ZŠ):

  • I. polrok - teória + hra na zvonkohre,
  • II. polrok - teória + nástroj (možnosť výberu - zobcová flauta, priečna flauta, klavír, gitara, husle, pozauna).
Prvý ročník

 (žiaci 2. ročníka ZŠ):

celý školský rok -  teória + hra na zvolený nástroj.                          

 

 Druhý ročník 

(žiaci 3. ročníka ZŠ):

celý školský rok -  teória + hra na zvolený nástroj. 

 

 Tretí ročník

 (žiaci 4. ročníka ZŠ):

celý školský rok -  teória + hra na zvolený nástroj. 

 

Štvrtý ročník

 (žiaci 5. ročníka ZŠ):

celý školský rok -  teória + hra na zvolený nástroj. 

 

Poplatky:

 

  • zápisné  4 €,
  • školné (polročné) 20,00 €

(predprípravný ročník - bezplatne)

 

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, ktorý je aktualizovaný polročne.

 

Vyučujúci v škol. roku 2016/2017: 

 

Mgr. art. Lucia Gočová - hra na nástroj - zobcová flauta, priečna flauta

Mária Zisová - hra na nástroj -  klavír 

Erika Pernišová - hra na nástroj -  klavír 

Ivan Kopeček - hrana nástroj - flauta, gitara, pozauna

Mgr. art. Ján Komišák - hra na nástroj - husle

Tomáš Javnický - hudobno-pohybová výchova