Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

53761167_1664701953831343_2605527242805084160_n.jpg

 Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 11. marca 2019. Zapojilo sa 23 žiakov. Porota v zložení: Mgr. Soňa Šišková (predseda), Mgr. Erika Kentošová a Miriam Semaníková napokon rozhodla takto:

1.kategória – 2.- 4. ročník

 1. miesto – Ingrid Vravcová (4. A) + postup na okresné kolo HK
 2. miesto – Šarlotka Demová (2. A) a Nelka Klobošičová (3. B) + postup     na celomestskú súťaž Slovo bez hraníc
 3. miesto – Tamarka Maťašová (3. B) a Karin Knausová (4. B)

Próza:

 1. miesto – Alžbetka Nemtušiaková (2. A) + postup na okresné kolo HK
 2. miesto – Nellka Rečičárová (3. A)
 3. miesto – Julka Benediková (3. A)

2.kategória – 5. - 6. ročník

 1. miesto – Martina Klobošičová (5. B) + postup na okresné kolo HK+ postup     na celomestskú súťaž Slovo bez hraníc
 2. miesto – Soňa Mochťáková (5. A)
 3. miesto – Michal Struk (5. A)

Próza:

 1. miesto – Lívia Maťašová (5. A) + + postup na okresné kolo HK+ postup     na celomestskú súťaž Slovo bez hraníc
 2. miesto – Aneta Palutková (5. A)
 3. miesto – Karmen Krčíková (5. A)

 

Do okresného kola HK , ktoré sa bude konať 5. apríla postupuje aj Šimon Batkovič (8. A) v 3. kategórii (7. - 9. ročník)

54255683_429536854255706_4244930991426109440_n.jpg 54220528_290748251595930_7032724289652523008_n.jpg 53761167_1664701953831343_2605527242805084160_n.jpg
53533189_2275433056058880_1851611790589296640_n.jpg 54211712_777625079272439_7302134333861527552_n.jpg 53796644_378819626005096_544676516844273664_n.jpg