Fatimská sobota

IMG_0387.jpg

Fatimská sobota Košickej eparchie slávená v Klokočove bola 7.októbra zároveň spojená s Púťou kresťanských pedagógov.  Aj pedagógovia a žiaci našej školy sa tradične zúčastnili tejto púte. V priestoroch pútnického miesta sa naša škola prezentovala veľkým jesenným plagátom. Na jeho tvorbe sa podieľali všetci naši žiaci.

 

Program začal tradične modlitbou posvätného ruženca.  Nasledovala modlitba Tretieho času, ktorú slúžil otec Marek Horňák, duchovný správca našej školy. Prednášku na tému „Výzva ku každodennej modlitbe posvätného ruženca“ mal otec Milan Kmec, duchovný správca Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove.

Hlavným bodom programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vo svojej kázni s pochopením konštatoval náročnosť učiteľského povolania a povzbudil pedagógov k hľadaniu sily a vytrvalosti v tejto práci s mladými ľuďmi u Bohorodičky, ktorá sama našla milosť u Boha a stala sa Matkou milosti.

Svätá liturgia sa už ako obyčajne zakončila modlitbou Molebenu k Presvätej Bohorodičke, po ktorom nasledovala beseda s vladykom Milanom.

Témou besedy bolo rozobratie programu Odvážneho roka, ktorý je duchovnou prípravou na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove a zároveň na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v Paname v roku 2019.

Pre nás všetkých sa stala táto púť prehĺbením a obohatením nášho duchovného života.

IMG_0388.jpg IMG_0395.jpg IMG_0387.jpg
IMG_0361.jpg IMG_0369.jpg IMG_0363.jpg
IMG_0379.jpg IMG_0366.jpg