Fatimská sobota

IMG_7513.jpg

Dňa 1.10. sa v rámci Fatimských sobôt v Klokočove konala púť učiteľov cirkevných škôl.

Počas Fatimskej soboty určenej pre riaditeľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie mali školy možnosť sa prezentovať svojimi výtvormi.

Náš duchovný otec Marek Horňák mal prednášku na tému „Božie milosrdenstvo nie je abstraktná idea, ale konkrétna realita", aby povzbudil prítomných veriacich.

Nasledovala Archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil náš vladyka Milan Chautur. Rozprával o dôležitosti pôsobenia učiteľov v školách, ktorí majú zodpovednosť za vzdelanie a výchovu detí i mládeže. V modlitbách všetkých prítomných zveril pod ochranu našej Nebeskej matky - učiteľky.

Po liturgii nasledovala beseda s otcom Petrom Oreničom, vladykom Milanom Chauturom a duchovnými správcami škôl.

A ako nám bolo, si môžete pozrieť v galérii.

IMG_7585.jpg IMG_7564.jpg IMG_7517.jpg
IMG_7551.jpg IMG_7516.jpg IMG_7520.jpg
IMG_7543.jpg IMG_7513.jpg IMG_7510.jpg