Duchovné aktivity

0000000231-sv-gorazd.jpg

 

Duchovný správca:

o. Martin Mikula

-nájdete ma na II. poschodí 

Modlitba

  • Každý deň začíname a aj končíme modlitbou v triede .

Sväté liturgie

  • V prikázané sviatky o 9.00 hod.  / v kaplnke /

  • Každý utorok o 14.00 hod. / družina a ostatní ste tiež pozvaní /

 

Svätá spoveď a duchovný rozhovor

  • Kedykoľvek pre žiakov počas prestávok, ale aj popoludní. 
  • Po dohovore aj pre rodičov v popoludňajšom  čase.
  • Na 1. piatok v mesiaci sa vysluhuje sviatosť zmierenia v kaplnke od 14.00 do 15.00 hod.

 

Duchovné aktivity pre MŠ

  • každú stredu o 10.00 hod.

 

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“

 / 1Krn 6,34/