Duchovné aktivity

0000000231-sv-gorazd.jpg

Duchovný správca:

                            o. Marko Rozkoš

- kabinet na II. poschodí 

Modlitba:
  • každý deň začíname a aj končíme modlitbou v triede.
Sväté liturgie:
  • každý utorok o 14:00 hod.

 

Svätá spoveď a duchovný rozhovor:
  • kedykoľvek pre žiakov počas prestávok, ale aj popoludní,
  • po dohovore aj pre rodičov v popoludňajšom  čase.

 

Duchovné aktivity pre MŠ:

 

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“

                                                                                                             (1Krn 6,34)