Dominikova vianočná pieseň - školské kolo

316183424_577043224426458_9177045338162615337_n.jpg

     Dňa 21. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Dominikova vianočná pieseň, na ktorej vystúpilo až 22 nádejných spevákov. Súťažilo sa v troch kategóriách. V kategórii A (1. a 2. ročník) si vyspievala 1. miesto Viktorka Tižová z II. A. V kategórii B (3. a 4. ročník) sa na 1. mieste umiestnila Ivanka Hodermarská zo IV. B, ktorá spolu s Matúškom Orosom najviac zaujala porotu aj v kategórii C (duet). Všetkým spevákom srdečne blahoželáme a držíme päste v regionálnom kole, ktoré organizuje naša škola 7. decembra.

Kategória A (1. a 2. ročník)

1. TIŽOVÁ Viktória (II. A)

2. BENIKOVSKÁ Lea (II. A)

3. MIHALIK Tomáš (I. B)

 

Kategória B (3. a 4. ročník)

1. HODERMARSKÁ Ivana (IV. B)

2. STAVNIKOVIČ Marko (IV. A)

3. ONDÁŠOVÁ Sára Mária (IV. A)

 

Kategória C (duet)

1. HODERMARSKÁ Ivana a OROS Matúš (IV. B)

2. STAVNIKOVIČ Marko a KNAUS Tobiáš (IV. A)

3. KLEMBAROVÁ Kristína a MAJZOVÁ Melisa (I. A)

316223257_3231780307072482_7536038768091151216_n.jpg 316079857_694934621852834_267246568908363530_n.jpg 316210341_1346175049253398_2927746816900459234_n.jpg
316006644_648579276748398_5123152174180432539_n.jpg 316183424_577043224426458_9177045338162615337_n.jpg