DÔLEŽITÝ OZNAM pre rodičov MŠ!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda oznamuje, že z dôvodu nízkej účasti prihlásených detí do MŠ, bude z prevádzkových dôvodov zrušená letná prevádzka v MŠ v čase od 28.08. do 31.08.2023.
Za pochopenie ďakujeme.