Dôležitý oznam

   Od 10. 12. 2020 prechádza naša škola do červenej fázy COVID – 19 z prevádzkových dôvodov. Škola bude zatvorená do 18. 12. 2020, vrátane. Bližšie informácie dostanú rodičia žiakov ZŠ cez Edupage. Rodičov detí MŠ budú informovať triedne učiteľky cez sms.

                                       Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy