Dôležitý oznam pre rodičov detí z MŠ

Vážení rodičia detí z MŠ,

jeden z pedagogických zamestnancov, ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s Vašim synom (dcérou) bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID – 19. Preto je v tejto súvislosti nariadená domáca karanténa Vášmu dieťaťu od 10. 12. 2020 do 17. 12. 2020 vrátane. Karanténa sa nevzťahuje na ďalších rodinných príslušníkov. Ak by sa u Vašich detí prejavili príznaky ochorenia, prosím, kontaktujte svojho pediatra, ktorý Vás oboznámi o ďalšom postupe. Z prevádzkových dôvodov bude škola zatvorená aj 18. 12. 2020. Pri návrate dieťaťa do školy je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od Vášho pediatra, že dieťa sa môže začleniť do  kolektívu a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (pozri príloha).

 

Naša škola sa nachádza v červenej fáze COVID-19.

V tomto období je Vaše dieťa odhlásené zo stravy .

 

                                                                                Mgr. Marek Horňák,

                                              riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice