Dištančné vzdelávanie pokračuje

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ deti a žiaci sa od pondelka 25. 01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime ako doteraz.