V MŠ a ŠKD deti písali starkým... a nielen svojim...

Simeona 2.jpg

     Mesiac október nás vyzýva ku väčšej všímavosti voči starším. Aj naši žiaci v školskom klube nezaháľali a spolu so svojimi vychovávateľkami sa pridali k tejto výzve. Pre svojich najbližších „babky a dedkov“ vyrobili krásne pozdravy. Zahanbiť sa nedali ani najmenší - naši škôlkari, ktorí si pre svojich starkých pripravili pozdravy plné lásky...

     V jednom z oddelení školského klube dňa 14. 10. 2020  sa deti dohodli, že potešia aj iných starkých, žijúcich v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove.  Vyrobili veľký pozdrav, v ktorom každé dieťa darovalo kúsok svojho úprimného srdca. Veríme, že pozdrav poteší...

                                                                                                                         

Simeona 2.jpg Simeona3.jpg DSC_0392.jpg
Simeona.jpg 121448654_1055166794921183_4239935433279453613_n.jpg 121466304_716743242256403_3132576488980270331_n.jpg
121308254_337702263964241_2839695031964865223_n.jpg