Denný rozvrh činností

6:30 – 8:00               Schádzanie detí v triede, hry a hrové činnosti

8:00 – 8:15               Modlitba. Edukačná aktivita - Ranný kruh

8:15 – 8:25               Pohybové a relaxačné cvičenie

8:25 – 8:40               Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu

8:40 – 9:00               Desiata

9:00 – 9:10               Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu

9:10 – 9:50               Edukačná aktivita

9:50 – 10:00             Príprava na pobyt vonku

10:00 – 11:00           Pobyt vonku

11:00 – 11:10           Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu

11:10 – 11:45           Obed

11:45 – 12:00           Príprava na odpočinok

12:00 – 14:00          Odpočinok

14:00 – 14:15          Pohybové a relaxačné cvičenie

14:15 – 14:30          Olovrant

14:30 – 16:00          Edukačná aktivita, hry a hrové činnosti, záujmová činnosť,                                                                    hodnotenie dňa, modlitba (v letných mesiacoch                                                                                      druhý pobyt vonku)

16:00 – 17:00          Hry a hrové činnosti v triede