Deň tolerancie

315532778_879394526406031_3706816477105586489_n.jpg

     V stredu 16. 11. 2022 sme aj my v ŠKD oslávili Deň tolerancie. Spoločne sme najprv diskutovali o tomto pojme. Tolerancia znamená uznávanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd každého človeka, zároveň rešpektovanie jeho osobnosti. Ďalej sa deti rozdelili do viacerých skupín a nasledovali športovo - tvorivé aktivity zamerané na toleranciu v praxi. Deťom sa toto zaujímavé popoludnie páčilo. Veríme, že sa deti zabavili ale aj pochopili, aká dôležitá je vzájomná tolerancia a pochopenie svojho spolužiaka.

315526201_2403276123171709_717345333760800028_n.jpg 315522431_530323458645126_1066680083404319943_n.jpg 315473760_854156709349488_4573412969756652296_n.jpg
315439470_706637000558215_7712430201267260197_n.jpg 315532778_879394526406031_3706816477105586489_n.jpg