Dejepisná olympiáda - školské kolo

ifx1198382ded16d461_eduresized_IMG_20221219_105641.jpg

    Dňa 19. 12. sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády. Vzhľadom na vysokú chorobnosť sa viacerí z úspešných žiakov nemohli zúčastniť vyhodnotenia, ale diplomy a sladká odmena za ich výkon ich počká po prázdninách J. Žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste v každej kategórii postupujú na okresné kolo, ktoré ich čaká vo februári. Všetkým umiestneným žiakom gratulujeme a postupujúcim do okresného kola prajeme veľa úspechov!


Kategória C (9. ročník)
1. miesto - Karmen Krčíková
2. miesto - Simona Sirková
3. miesto - Patrik Halás

Kategória D (8. ročník)
1. miesto - Ingrida Vravcová
2. miesto - Samuel Oravetz
3. miesto - Šarlota Vernarská

Kategória E (7. ročník)
1. miesto - Viktor Oros
2. miesto - Tamara Maťašová
3. miesto - Veronika Kandrová

Kategória F (6. ročník)
1. miesto - Marek Papcún
2. miesto - Štefan Vaško
3. miesto - Tomáš Lehet