Biblická súťaž - eparchiálne kolo

ifx0cb53ce876243b1c_eduresized_341795560_178394791758340_9178669799183.jpg

      V dňoch 18. a 19. apríla sa konalo v priestoroch Košického eparchiálneho úradu eparchiálne kolo Biblickej súťaže. V utorok súťažila I. kategória a našu školu reprezentovalo druhácke družstvo v zložení: Jožko Borovský, Sofka Gazarková a Rebeka Holubová. V stredu súťažila II. kategória a naša škola aj tu mala svoje zastúpenie: Tamarka Mihaliková (III. A), Matej Lapko (IV. A) a Danko Papcún (IV. A). Aj keď sa našim družstvám nepodarilo umiestniť na víťazných pozíciách, odniesli si zo súťaže veľa pekných zážitkov.