Babka, dedko, poďte sa s nami učiť

DSCF5200 (2).jpg

     Stáva sa už peknou tradíciou, že v októbri – v mesiaci Úcty k starším – si my – piataci pozývame starých rodičov do školy na otvorenú hodinu dejepisu. Tento rok sme to poňali po novom a pozvali sme starých rodičov na dopoludnia strávené s nami.

     22. októbra bol náš dlho očakávaný deň D... Pripravovali sme sa naň už dlhšie. Vyrobili sme pozvánky pre starých rodičov, niektorých sme museli prehovárať viac, iných menej. V pondelok popoludní sme spoločne vyzdobili triedu a nevedeli sa dočkať nasledujúceho dňa. V utorok ráno sme začali vyučovanie každý vo svojej triede. Po prvej hodine sme sa stretli v 5. A, kde nás privítala za vedenie školy pani zástupkyňa. O. Martin sa s nami pomodlil a dal nám požehnanie, aby sme mali krásny deň. Potom už pani učiteľka Erika dala slovo našim hosťom – babkám a dedkom. Boli sme zvedaví, aké to bolo, keď chodili do školy oni, aké mali predmety, akých učiteľov, čo robili popoludní..., preto sme so záujmom počúvali ich rozprávania a spomienky, niekedy úsmevné, niekedy smutné. Samozrejme,  mali sme i prestávky, počas ktorých sme ukázali našim babkám a dedkom školu, vypili si kávu či čaj a občerstvili sa z dobrôt, ktoré nám priniesli.

     Ani sme sa nenazdali, a prešli tri hodiny. Nasledovala spoločná telesná výchova, na ktorej sme len s obdivom hľadeli na „kondičku“ niektorých babiek a dedkov 😊. A potom nastalo lúčenie, ďakovanie a spoločný obed v školskej jedálni.

     Bol to krásny deň. Bohu vďaka zaň. 

DSCF5264.jpg DSCF5278.jpg DSCF5274.jpg
DSCF5212 (2).jpg DSCF5238 (2).jpg DSCF5229.jpg
DSCF5225.jpg DSCF5187 (2).jpg DSCF5188 (4).jpg
DSCF5200 (2).jpg DSCF5190 (2).jpg DSCF5131 (2).jpg
DSCF5160.jpg DSCF5142 (3).jpg DSCF5186 (2).jpg
DSCF5143.jpg DSCF5145 (2).jpg DSCF5140 (2).jpg
DSCF5127 (2).jpg DSCF5126.jpg DSCF5119 (2).jpg
DSCF5121 (2).jpg DSCF5123 (2).jpg DSCF5098 (2).jpg
DSCF5122 (2).jpg DSCF5117 (2).jpg DSCF5108 (2).jpg