Čo ste ešte nevideli :)

DSCF6772.jpg

     25. septembra 2020 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Naši učitelia - jazykári na 3. poschodí v novozriadenej oddychovej zóne pripravili rôzne stanovištia, kde si žiaci mohli otestovať svoje znalosti nielen z cudzích jazykov, ale aj z geografie, dejepisu a religionistiky. Mladší žiaci si zahrali netradičným spôsobom anglické pexeso a pre starších žiakov bol pripravený kvíz. Na záver boli všetci odmenení medailou a cukríkmi :-) .

DSCF6459 – kópia.jpg

     Školský rok 2020/2021 sme začali inak ako po minulé roky. Jeho otvorenie prebiehalo individuálne v triedach so svojimi triednymi učiteľmi. Každú triedu navštívil riaditeľ školy o. Marek s duchovným správcom školy o. Jankom. Žiakom zaželali úspešný školský rok 2020/2021 a o. Janko udelil každému osobitné požehnanie.

     Slávnostnejšie otvorenie školského roka mali naši prváci, ktorí okrem toho, že sa zoznámili so svojou novou p. učiteľkou a tiež dostali individuálne požehnanie, boli svedkami aj posvätenia svojich školských aktoviek.

118626413_3402693649787508_7375101981776135444_n.jpg

     

     Okrem toho, že prípravy na otvorenie školského roka 2020/2021 sú už v plnom prúde, nezabudli sme ani na duchovnú prípravu. Štvrtok 27. augusta naši učitelia i nepedagogickí zamestnanci strávili deň stíšením sa a modlitbou. Prosili o požehnanie na celý nasledujúci rok...

15765960512733-797277435638908377280942333289074300813312n-2.jpg

     Vážení rodičia!

   Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou a toleranciou úspešne zvládneme otvorenie školského roka 2020/2021.

   Materská škola začína svoju prevádzku v stredu 02. septembra 2020 od 06:30 hod. Dieťa prichádza do budovy školy len s jednou sprevádzajúcou osobou. Dieťa a sprevádzajúca osoba môže vstúpiť do budovy školy len s rúškom na tvári. Všetci prejdú ranným zdravotným filtrom (dezinfekcia rúk a meranie teploty). Pri vstupe do budovy zákonný zástupca dieťaťa odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka (príloha č. 1). Nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch MŠ je odporúčané. Rodič o svojom rozhodnutí, či dieťa má mať na tvári rúško, informuje učiteľku. Deti pri presune do školskej jedálne a na vychádzkach musia mať rúška. Dieťa má náhradné rúško aj vo svojej skrinke. 

   Po prerušení vyučovania na viac ako 3 dni rodič dieťaťa po príchode do materskej školy predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2).

                                                                                           

                                                                                        Mgr. Marek Horňák

                                                                                                riaditeľ školy

 

IMG_20161212_091706.jpg

Dieťa v materskej škole potrebuje:

 • vankúš, paplónik
 • obliečky na vankúš a paplónik, plachtu
 • pyžamo
 • hrebeň, zubnú kefku, zubnú pastu, plastový pohár
 • prezuvky (papuče, sandále)
 • servítky (1 balenie)
 • hygienické vreckovky (1 balenie – 10 kusov)
 • tekuté mydlo
 • toaletný papier (4 ks)
 • vlhčené utierky
 • náhradné oblečenie v skrinke (spodné prádlo, tepláky, mikina (tričko)
 • malý vešiak
 • dve rúška

Všetky veci označiť menom dieťaťa alebo nejakou značkou.

Veci je potrebné doniesť do materskej školy od 27. 08. 2020 v čase od 07:00 do 16:30 hod.

 

DSC07792.jpg

     Záver školského roka sa niesol v slávnostnom duchu. Najprv riaditeľ školy o. Marek udelil riaditeľské pochvaly, potom nasledovalo vyhodnotenie zberu papiera. Nastala rozlúčka s našimi najstaršími - deviatakmi. Vo svojom príhovore sa poďakovali všetkým vyučujúcim, zvlášť triednej učiteľke. O. Marek im na rozlúčku daroval ikonu a zaželal veľa šťastia a úspechov v ďalších krokoch. Na záver ich celá škola vyprevadila burácajúcim potleskom.

DSCF6409.jpg

     Posledný deň školského roka sa v našej materskej škole konala rozlúčka s predškolákmi. Budúcich prváčikov pani učiteľky ozdobili šerpou s menom, odovzdali im darčeky, zaznel sľub predškolákov a každý z nich sa podpísal do kroniky k svojej fotografii. Potom sa im pán riaditeľ prihovoril a odovzdal osvedčenia o ukončení MŠ. Aj kamaráti z menšej triedy im krátkou básničkou popriali dobré známky a milé pani učiteľky. Tak veríme, že sa im bude v škole dariť...

 

DSCF6362.jpg

     V pondelok 29. júna sa konala už tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s prvým stupňom. V prítomnosti svojich mladších spolužiakov museli naši štvrtáci splniť úlohy - prejsť "tesnou bránou", zjesť "tabletku múdrosti" a kto to zvládol, dostal stužku a tým bol prepustený z 1. stupňa a otvorila sa mu brána na 2. stupeň. Potom sa štvrtáci poďakovali všetkým učiteľom a vychovávateľom, ktorí ich počas štyroch rokov sprevádzali. Nasledovalo bohaté agape...

DSCF6315.jpg

     29. júna na sviatok apoštolov Sv. Petra a sv. Pavla sme sa celá škola zúčastnili sv. liturgie, ktorú s našimi duchovnými otcami - o. Marekom a o. Martinom slávil i vladyka Cyril Vasiľ a riaditeľ Školského úradu o. Peter Orenič. Spoločne sme ďakovali za tento netradičný školský rok, za to, že sme ho prežili v zdraví a že sme sa mohli vrátiť do školských lavíc.