Čo ste ešte nevideli :)

20210302_091216.jpg

     V utorok  2. marca 2021 naši škôlkari v rámci témy Z rozprávky do rozprávky  navštívili novú oddychovú zónu, súčasťou ktorej je i knižnica. Veľkú radosť spôsobili deťom kostýmy rôznych rozprávkových bytostí. Prezreli si knihy a p. učiteľky im vysvetlili, prečo je čítanie dôležité... Nasledovalo dramatizované čítanie rozprávky O Pampúšikovi. Deťom sa rozprávka veľmi páčila, a keďže všetci rozprávku pozorne počúvali,  každý dostal preukaz malého čitateľa.

 

20210302_091207.jpg 20210302_083040.jpg 20210302_081645.jpg
received_1086275275173571.jpeg 20210302_091216.jpg received_900518974027478.jpeg
20210302_091222.jpg received_4173872212663544.jpeg

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe aktuálnych informácií z MŠVVaV pokračujeme v prezenčnej forme výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a na 1. stupni ZŠ do 05. 03. 2021, podľa organizačných pokynov platných od 01. 03. 2021. O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.

Vedenie školy

Vážení rodičia,

na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23. 02. 2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa (Gréckokatolícka eparchia Košice) OBNOVUJEME PREVÁDZKU MŠ od 01. 03. 2021.

Jednou z podmienok nástupu detí do MŠ podľa COVID AUTOMATU je negatívny test na COVID – 19 jedného zo zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní.

Stále sa riadime pokynmi a rozhodnutiami ministerstva školstva, Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach a RÚVZ, ktoré musíme dodržiavať.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté prostredníctvom EduPage.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Vedenie školy

 

Dejepisná_olymiáda.jpg

    11. februára 2021 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov, ktorí boli najúspešnejší vo svojich kategóriách v školskom kole DO. Aj keď príprava bola vzhľadom na súčasnú situáciu náročná (zatvorené knižnice, konzultácie len online formou...), naši žiaci dosiahli mimoriadny úspech. Z piatich úspešných riešiteľov olympiády sa tri žiačky ocitli na víťazných pozíciách – Šarlotka Vernarská (VI. A) na 3. mieste (F kategória), Natálka Hricová (VI. A) na 2. mieste (F kategória) a Tinka Klobošičová na 1. mieste (E kategória). Tinka bude našu školu 22. marca 2021 reprezentovať na krajskom kole.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a blahoželáme 😊!

1..jpg

     V decembri 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo výzvu na predloženie žiadostí a zapojenie sa do projektu ČÍTAME RADI. Zapojili sme sa a boli úspešní 😊. Získali sme sumu 800 eur na nákup kníh pre našich žiakov na podporu čitateľskej gramotnosti. Doplnenie školskej knižnice sme realizovali súčasne s dozariaďovaním Oddychovej zóny, ktorej súčasťou sú práve knihy. Veľmi sa tešíme na príchod žiakov, keď v prezenčnom období začneme využívať túto časť školy nielen na oddych, ale aj na zážitkové vyučovanie...

04.jpg

     Vďaka úspešnému projektu cez grantový program pre cirkevné školy Renovabis sme získali minulý rok 3050 eur na nákup počítačov a inováciu učebne IKT. Okrem prípravy miestnosti na zriadenie učebne prebiehal i prieskum trhu, kde sme narazili na problém dostupnosti vhodného technického vybavenia, keďže opäť prebiehalo dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Napriek tomu sa nám podarilo zakúpiť z projektu 10 počítačov Lenovo (na spolufinancovaní sme sa podieľali sumou 1444 eur) a z vlastných školských prostriedkov sme zakúpili 5 počítačov.

     V súčasnosti je počítačová učebňa vybavená 15 novými PC. Aj keď sa žiaci vyučujú online-formou, daná učebňa IKT je pripravená v prípade potreby poslúžiť pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry.

    Veríme, že sa po nástupe žiakov do školy zefektívni a zmodernizuje vyučovanie predmetu informatika, aj  ostatných vyučovacích predmetov. Moderná učebňa prinesie všestranný rozvoj v oblasti informačno - komunikačných zdrojov, väčšiu bezpečnosť pri práci s internetom pre všetkých žiakov a učiteľov.

146640625_10221609600782621_2574665477556749231_n.jpg

    Na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice a odporúčania zriaďovateľa od 09. 02. 2021 NEOBNOVUJEME prezenčné vzdelávanie pre žiakov ZŠ a detí MŠ až do odvolania.
 

Výchovno-vzdelávací proces bude naďalej pokračovať v nastavenom režime.

     Od zajtra (09. 02. 2021)  NEOTVÁRAME MŠ, ŠKD pre deti a žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva z dôvodu veľmi nízkeho záujmu. 


Vedenie školy

 

   Ak sa nezmenia pokyny Ministerstva školstva SR, od budúceho týždňa otvárame školu pre deti MŠ a žiakov 1. stupňaPodmienkou pre nástup žiaka do školy je aktuálny negatívny test jedného rodiča alebo potvrdenie o prekonaní Covid 19, ktoré sa bude dokladovať čestným vyhlásením.

  Presný dátum nástupu a ďalšie pokyny budú zverejnené na našej webovej stránke a budete o nich informovaní aj prostredníctvom EduPage.

                                                                   Mgr. Marek Horňák, RŠ

10141_navrat-do-skol-od-822021.png Informácie, ktoré sú publikované vyššie, budú ešte aktualizované po prijatí uznesenia Vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR.