Čo ste ešte nevideli :)

DSC_0578.jpg Naši druhácii v jesenných farbách

     

     Tento týždeň  prijali výzvu žiaci i učitelia našej školy a obliekali sa do farieb jesene. Každý deň sa niesol v inej farbe - v pondelok červená, v utorok hnedá, v stredu žltá a oranžová. Všetci sa tešili z pestrých farieb oblečenia, ktoré ponúka toto obdobie...

 

IMG_5627 – kópia.jpeg

     V týždni od 19. do 23. októbra 2020 sa na našej škole uskutočnil Misijný týždeň, ktorý organizačne pripravili vyučujúci náboženstva – o. Janko, o. Marek a p. uč. Klaudia Mikulová. Do tejto aktivity sa zapojila celá škola i škôlka. Základom tohto Misijného týždňa bolo zrealizovať aj tento rok na škole aktivitu Milión detí sa modlí ruženec a zároveň to spojiť s myšlienkou Misijnej nedele, ktorú Cirkev slávila 18. októbra. Hlavnou myšlienkou Misijného týždňa bolo priniesť žiakom povedomie o misijnej činnosti Cirkvi, dať im priestor podporiť ju a ich samých povzbudiť k misionárskej činnosti v prostredí, v ktorom žijú.

        

122318410_967011903795121_3775523709558426735_n (1) – kópia.jpg

     Jeseň je obdobím zberu úrody. Deti z MŠ si pripravili malú dožinkovú slávnosť, ktorou si priblížili, ako to na niektorých dedinách vyzerá v období zberu úrody. Dožinkovej slávnosti predchádzali tvorivé dielničky, kde si deti vyrobili ozdoby do venca, ktorý potom na druhý deň spolu s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny v košíčkoch slávnostne odovzdali otcovi Jankovi. Ten zahral najprv deťom dedinského starostu. Potom už ako kňaz požehnal úrodu aj dožinkový veniec. Deti mali pripravený krátky tanček, básničku a pesničku. Za odmenu dostali malú pozornosť 😊.

                                                                 G. Kolodzejová

 

 

 

IMG_20201019_114625.jpg

     Minulý týždeň naše deti v ŠKD spolu so svojou p. vychovávateľkou sr. Simeonou vyrobili a poslali pozdrav starkým v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Už nám prišla aj odozva, že sme im spravili veľkú radosť a spôsobili dojatie. Ďakujeme Bohu, že sme mohli potešiť starších ľudí v tomto  náročnom čase...

Simeona 2.jpg

     Mesiac október nás vyzýva ku väčšej všímavosti voči starším. Aj naši žiaci v školskom klube nezaháľali a spolu so svojimi vychovávateľkami sa pridali k tejto výzve. Pre svojich najbližších „babky a dedkov“ vyrobili krásne pozdravy. Zahanbiť sa nedali ani najmenší - naši škôlkari, ktorí si pre svojich starkých pripravili pozdravy plné lásky...

     V jednom z oddelení školského klube dňa 14. 10. 2020  sa deti dohodli, že potešia aj iných starkých, žijúcich v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove.  Vyrobili veľký pozdrav, v ktorom každé dieťa darovalo kúsok svojho úprimného srdca. Veríme, že pozdrav poteší...

                                                                                                                         

DSCF6852.jpg Naša 1. A so svojou triednou p. učiteľkou A. Frankovou a p. vychovávateľkou sr. Simeonou

     Dňa 8. 10. 2020 sa v našej škole uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. Naši malí žiaci boli oficiálne prijatí do cechu žiackeho. Nebolo to však zadarmo. Najprv zložili sľub prváka, ktorý spečatili odtlačkom svojho prsta. Potom museli dokázať svoju šikovnosť a múdrosť v krátkom programe, ktorý s nimi nacvičila nová pani vychovávateľka sestra Simeona. Po programe im p. vychovávateľka Klaudia Mikulová odovzdala imatrikulačné čiapočky a triedna pani učiteľka Agáta Franková ich veľkou ceruzou pasovala za prvákov. Nasledoval príhovor pána riaditeľa a pani zástupkyne. Po modlitbe a slávnostnom požehnaní otca Mareka Horňáka sa všetci s radosťou pustili do súťaženia. Každý prvák na záver dostal pekný darček.

                                                                                      Mgr. A. Franková

 

DSCF6566 – kópia.jpg

     V priloženom súbore zverejňujeme Manuál pre základné školy a školské zariadenia s vyznačenými zmenami, aktualizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  30. 09. 2020. Zákonného zástupcu sa týkajú hlavne informácie na str. 4 a 5.