Čo ste nevideli ešte :)

32082326_1807264426007793_3417574519026483200_n.jpg

     Dňa 23. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže, v speve slovenských ľudových piesní, Slávik Slovenska. Tento rok bolo pre porotu v zložení p. uč. Nora Hentšelová z KSPgŠ, p. uč. Vlasta Tarnociová a o. Martin Mikula náročné vybrať tých najlepších. Rozhodovali spomedzi 30 skvelých súťažiacich v dvoch kategóriách. Napokon rozhodli takto:

I.kategória: 1. miesto: Julka Benediková /II.A/

                   2. miesto: Tamarka Maťašová /II. B/, Marek Papcún /I. A/

                   3. miesto: Katka Knišová, Julka Nemtušiaková /II. A/

II.kategória: 1. miesto: Livka Maťašová /IV.A/

                  2. miesto: Mirka Dercová, Saška Vasková /VI. A/

          3. miesto: Tinka Klobošičová /IV. B/, Dorotka Paľovčíková /V. A/

IMG_7726.jpg

     Dlho očakávanú Biblickú noc v škole sme prežili  z piatku 21.4. na sobotu 22.4.2018. Prišlo takmer 70  žiakov. Po úvodnom privítaní sme sa rozdelili do skupín, ktoré plnili neskôr svoje úlohy, napr.: hľadanie strateného pokladu – perly. Prednášku o symbolickom význame jednotlivých čísel vo svätom písme nám podal d. o. Marek. Dobre sme sa zabavili pri súťaži „Všetko vedieť“, v ktorej sme prevetrali vedomosti našich učiteľov a výnimočne sme im mohli našepkávaťJ . Samozrejme, nechýbalo ani Agapé (tzv. hostina lásky). Pred spaním sme si prečítali žalm a s modlitbou na perách a v srdci sme išli spať. Po rannej modlitbe sme sa všetci rozpŕchli domov k svojim blízkym.

30126369_2027735187547409_139731554_o.jpg

     9. apríla 2018 sa štyria žiaci našej školy – Simonka Sirková (4. B), Tinka Klobošičová (4. B), Petra Rečičárová (5. A) a Šimon Batkovič (7. A) zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Napriek veľkej konkurencii dokázali zaujať porotu i divákov. Tinka získala 3. miesto a Peťa nádherné 1. miesto a s ním aj postup do krajského kola, ktoré sa bude konať koncom apríla v Michalovciach. Držíme jej palce a všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

30725929_10211712420627803_918468169155215360_n.jpg

     7. apríla 2018 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., ktorej sa ako víťazky krajského kola zúčastnili aj dve žiačky našej školy – Tinka Klobošičová (4. B) a Dorotka Paľovčíková (5. A). Obe dievčatá podali skvelý výkon a Tinke sa nábožensko-filozofickou poémou Píšťalkár od Erika Grocha podarilo zaujať porotu natoľko, že rovnako ako minulý rok získala  1. miesto. 

     Súčasťou recitačnej súťaže bola aj výtvarná súťaž Slovom o tvojej láske, do ktorej sa zapojila i Nelka Klobošičová (2. B). Aj keď sa jej nepodarilo umiestniť na víťazných pozíciách, našu školu reprezentovala veľmi pekným obrázkom pod názvom Každý deň je dar.

Dievčatá, ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

plagát ZÁPIS-page-001.jpg

Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční 06.04.2018 (PIATOK) od 14:00 do 18:00 hod. a 07.04.2018 (SOBOTA) od 8:00 do 12:00 hod.

Zapisujú sa deti narodené do 31.08.2012 a deti po odklade školskej dochádzky. Dieťa zapisuje zákonný zástupca.

POTREBNÉ DOKLADY:

občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa

Tešíme sa na Vás!

S0231858 (2).jpg

„ Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený...“ , tak aj túto pieseň sme spievali počas našej krížovej cesty, ktorá sa uskutočnila v utorok strastného týždňa /27.3.2018/. Duchovný otec Marek a učitelia spolu so svojimi triedami sa vystriedali pri modlitbe i scénickom zobrazení jednotlivých zastavení. Predposledné mali učitelia prvého stupňa a to posledné zastavenie si pripravili pedagógovia druhého stupňa. Po ukončení každého zastavenia sme nalepili srdcia na náš pripravený kríž. Každé to papierové srdce je iné, tak ako aj tie naše nie sú rovnaké a predsa sú nádherné ak nimi vyzdobíme kríž Ježiša Krista.

„VĎAKA TI PANE ZA TVOJU LÁSKU K NÁM, ZA TO, ŽE SI NÁS VYKÚPIL“

1BO.jpg

Pred pár týždňami  sme súťažili v triednych i školských kolách a vo štvrtok 22.marca 2018 sa uskutočnila na našej škole Biblická olympiáda  a Biblická súťaž. Bolo to protopresbyterské kolo v rámci nášho košického protopresbyterátu. V kategórii A / 1.-2. ročník ZŠ/ nás reprezentovali títo žiaci: Nelka Klobošičová 2.B, Riško Nemčok 2.A a Viktorko Oros 2.B.  V kategórii B /3.-4. ročník ZŠ/ nás zastupovali Livka Maťašová 4.A , Martinka Klobošičová  4.B a Emka Redajová 4.B. V I.kategórii /II. Stupeň ZŠ/ Biblickej olympiády naše mužstvo tvorili: Bernadeta  Gajdošová 9.A, Jakub Jančík 9.A  a Peter Fabián 5.A.  V kategóriách A a B sme získali prvé miesta a v kategórii I. BO sme získali pekné štvrté miesto. Zmyslom tejto zaujímavej biblickej súťaže nie je vyhrať a ani postúpenie do ďalšieho kola , ale spoznávať krásu a hĺbku božieho slova , ktorým nás Pán nasycuje.  Všetkým srdečne gratulujeme .

DSCF1668 (2).jpg

21. marca 2018 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín prvej kategórie (2.-4. ročník). Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. Porota v zložení: Mgr. Matúš Šimkovič (predseda), Mgr. Katarína Franková, Mgr. Soňa Šišková veru mala čo robiť.  Napokon rozhodla takto:

plagát DOD a ZÁPIS-page-001.jpg

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22.03.2018 od 15:00 do 17:30 hod.

Tiež Vás pozývame na zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019, ktorý sa uskutoční 06.04.2018 (PIATOK) od 14:00 do 18:00 hod. a 07.04.2018 (SOBOTA) od 8:00 do 12:00 hod.