Čo ste ešte nevideli :)

DSCF6772.jpg

     25. septembra 2020 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Naši učitelia - jazykári na 3. poschodí v novozriadenej oddychovej zóne pripravili rôzne stanovištia, kde si žiaci mohli otestovať svoje znalosti nielen z cudzích jazykov, ale aj z geografie, dejepisu a religionistiky. Mladší žiaci si zahrali netradičným spôsobom anglické pexeso a pre starších žiakov bol pripravený kvíz. Na záver boli všetci odmenení medailou a cukríkmi :-) .

DSCF6459 – kópia.jpg

     Školský rok 2020/2021 sme začali inak ako po minulé roky. Jeho otvorenie prebiehalo individuálne v triedach so svojimi triednymi učiteľmi. Každú triedu navštívil riaditeľ školy o. Marek s duchovným správcom školy o. Jankom. Žiakom zaželali úspešný školský rok 2020/2021 a o. Janko udelil každému osobitné požehnanie.

     Slávnostnejšie otvorenie školského roka mali naši prváci, ktorí okrem toho, že sa zoznámili so svojou novou p. učiteľkou a tiež dostali individuálne požehnanie, boli svedkami aj posvätenia svojich školských aktoviek.

118626413_3402693649787508_7375101981776135444_n.jpg

     

     Okrem toho, že prípravy na otvorenie školského roka 2020/2021 sú už v plnom prúde, nezabudli sme ani na duchovnú prípravu. Štvrtok 27. augusta naši učitelia i nepedagogickí zamestnanci strávili deň stíšením sa a modlitbou. Prosili o požehnanie na celý nasledujúci rok...

DSCF5614 (2).jpg

Vážení rodičia a žiaci!

   Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou a toleranciou úspešne zvládneme otvorenie školského roka 2020/2021.

   Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 sa začína v stredu 02. septembra 2020. Z dôvodu pandemických opatrení sa ruší tradičné otvorenie školského roka slávnostnou sv. liturgiou. Žiakom 2. – 9. ročníka začína nový školský rok o 8:00 hod. Žiaci 2. - 4. ročníka prichádzajú do školy dolným vchodom, žiaci 5. – 9. ročníka horným vchodom školy. Vstup žiakom do budovy školy bude umožnený od 7:30 do 7:55 hod. Všetci žiaci prejdú ranným zdravotným filtrom (dezinfekcia rúk a meranie teploty). Pri vstupe do budovy odovzdajú Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka (príloha č. 1). Po vstupe do budovy s rúškom na tvári všetci žiaci idú do svojich tried. Každý žiak je povinný mať dve rúška. Žiaci na II. stupni sú povinní od 02. 09. 2020 mať rúškom prekryté dýchacie cesty (nos aj ústa) počas celého vyučovania.

   Po prerušení vyučovania na viac ako 3 dni žiak po príchode do školy predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2).

   Žiaci 1. ročníka prichádzajú do školy v sprievode len jedného zákonného zástupcu o 9:00 hod. dolným vchodom budovy školy s novou školskou aktovkou, ktorá bude v ten deň posvätená.  

   Vyučovanie sa v tento deň končí o 11:00 hod.

   Školský klub detí pre  prihlásených žiakov 2. – 5. ročníka (rodič je povinný prihlásiť dieťa prostredníctvom triedneho učiteľa) bude 02. 09. 2020 od 11:00 do 16:00 hod.

Ďalšie dni prvého školského týždňa budú prebiehať nasledovne:

1. – 4. ročník – 4 vyučovacie hodiny (vyučovanie sa končí 11:40)

5. – 9. ročník – 5 vyučovacích hodín (vyučovanie sa končí 12:35)

Od 07. septembra sa vyučuje podľa rozvrhu.

Školský klub detí je od 03. septembra 2020 riadne v dvojzmennej prevádzke (ranná – od 6:30 a popoludňajšia do 17:00 hod.).

                                                                                           Mgr. Marek Horňák

                                                                                                riaditeľ školy

 

15765960512733-797277435638908377280942333289074300813312n-2.jpg

     Vážení rodičia!

   Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou a toleranciou úspešne zvládneme otvorenie školského roka 2020/2021.

   Materská škola začína svoju prevádzku v stredu 02. septembra 2020 od 06:30 hod. Dieťa prichádza do budovy školy len s jednou sprevádzajúcou osobou. Dieťa a sprevádzajúca osoba môže vstúpiť do budovy školy len s rúškom na tvári. Všetci prejdú ranným zdravotným filtrom (dezinfekcia rúk a meranie teploty). Pri vstupe do budovy zákonný zástupca dieťaťa odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka (príloha č. 1). Nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch MŠ je odporúčané. Rodič o svojom rozhodnutí, či dieťa má mať na tvári rúško, informuje učiteľku. Deti pri presune do školskej jedálne a na vychádzkach musia mať rúška. Dieťa má náhradné rúško aj vo svojej skrinke. 

   Po prerušení vyučovania na viac ako 3 dni rodič dieťaťa po príchode do materskej školy predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2).

                                                                                           

                                                                                        Mgr. Marek Horňák

                                                                                                riaditeľ školy

 

IMG_20161212_091706.jpg

Dieťa v materskej škole potrebuje:

 • vankúš, paplónik
 • obliečky na vankúš a paplónik, plachtu
 • pyžamo
 • hrebeň, zubnú kefku, zubnú pastu, plastový pohár
 • prezuvky (papuče, sandále)
 • servítky (1 balenie)
 • hygienické vreckovky (1 balenie – 10 kusov)
 • tekuté mydlo
 • toaletný papier (4 ks)
 • vlhčené utierky
 • náhradné oblečenie v skrinke (spodné prádlo, tepláky, mikina (tričko)
 • malý vešiak
 • dve rúška

Všetky veci označiť menom dieťaťa alebo nejakou značkou.

Veci je potrebné doniesť do materskej školy od 27. 08. 2020 v čase od 07:00 do 16:30 hod.

 

stiahnuť.jpg

      Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Keďže začiatok nového školského roka sa nezadržateľne blíži, zverejňujeme zoznam učebných pomôcok podľa jednotlivých ročníkov. 

Tešíme sa na každého jedného z Vás...

                                                     Vaši učitelia