Čo ste ešte nevideli :)

stiahnut.png

     Tohtoročné okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda bolo pre našu školu mimoriadne vydarené - máme viacerých úspešných riešiteľov. V kategórii P4 - Krištof Nigut, Maroš Antolík a Michal Janura, v kategórii P5 Richard Alex Nemčok a Tamara Čorejová a v kategórii P6 Natália Hricová.

Blahoželáme!

DSCF7227.jpg

    Posledné marcové hodiny slovenčiny naši šiestaci a ôsmaci strávili hodnotením a prezentovaním obľúbených kníh. Nechýbali ani prezentácie zaujímavých ilustrácií alebo ukážok... Po každej recenzii na obľúbenú knihu nasledoval priestor na otázky... Aj keď knižnice a kníhkupectvá sú v súčasnosti zatvorené, aspoň takýmto spôsobom sme si pripomenuli Mesiac knihy...

167107942_349913223096649_6162497736030874558_n.jpg

    S príchodom jari si deti z materskej školy zasadili semienka fazuľky, hrášku, či pšenice. S radosťou pozorovali, ako im zo semienka vyklíčili rastlinky. Keďže nám situácia neumožnila zrealizovať jarné tvorivé dielne aj s rodičmi, dielničky sa konali aspoň v rámci tried. Deťom sa páčilo zdobenie vajíčok a vyrábanie rôznych dekorácií – košíčkov, zajačikov... Tie si potom aj so svojimi vyklíčenými rastlinkami mohli vziať domov a ozdobiť si nimi svoje príbytky.

 

5.B_fotka s logom.png

   Prvý marcový týždeň absolvovali žiaci 2. stupňa spolu s p. učiteľkou Katkou virtuálnu „exkurziu“ do závodu ZEDKO, a.s., ktorý sa venuje spracovaniu elektroodpadu na Slovensku. Súčasťou exkurzie bol kvíz, v ktorom sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o množstve dovezeného a spracovaného elektroodpadu a jeho ďalšom využití. Zároveň sme si pripomenuli dôležitosť dodržiavania zásady „5 R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot)“, aby sme našu planétu nezaťažovali zbytočným odpadom. Aktivity boli realizované v rámci projektu Elektroodpad-dopad 4 v spolupráci s CEEV Živica.

Viac informácii nájdete na www.elektroodpad.zivica.sk".

 

 

 

Veľkonočný pozdrav.jpg

 

Naše deti využívajú svoj čas v ŠKD nielen na zábavu a hranie, ale so svojou p. vychovávateľkou sr. Simeonou myslia v tomto pôstnom čase i na druhých. Opäť sa rozhodli využiť svoje talenty a dary a vlastnoručne vyrobili veľkonočný pozdrav pre seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Srdce s rukami symbolizujú Ježišovo objatie každého z nás...

Veríme, že urobí radosť...

 

161944666_474087624010448_6894001794459791160_n.jpg

     V rámci projektu Škola priateľská k deťom, do ktorého sme od septembra zapojení i my, naši šiestaci, siedmaci a ôsmaci absolvovali v stredu 17. marca 2021 online prednášku na tému Detskí vojaci. Prezentácie i prednáška nás veľmi zasiahli, netušili sme, že okolo 250 miliónov detí v súčasnosti neprežíva detstvo tak ako my. Viacerí sme sa zhodli na tom, že k tejto téme sa určite ešte na niektorých hodinách vrátime a skúsime túto problematiku otvoriť a spropagovať.

157338517_481237429910358_3935530781209687284_n.png

   5. marca 2021 sa online spôsobom zrealizovalo školské kolo Biblickej olympiády na našej škole. Organizátormi súťaže boli naši duchovní otcovia – o. Janko a o. Marek. Školského kola BO sa zúčastnilo 46 žiakov 5.- 9. ročníka.

Výsledky školského kola Biblickej olympiády:

1. miesto – Marko Oravec (8. A)

2. miesto – Šarlotka Vernarská (6. A)

3. miesto – Tinka Klobošičová (7. A) a Tamarka Maťašová (5. B) – obe rovnaký počet bodov, Tinka skôr ukončila test

Traja najúspešnejší nás budú 10. marca 2021 reprezentovať na dekanátnom (okresnom) kole – Marko, Šarlotka a Tinka (Tamarka je náhradníčka).

 

Najúspešnejší riešitelia BO jednotlivých tried:

5. A – Julka Nemtušiaková

5. B – Tamarka Maťašová

6. A – Šarlotka Vernarská

7. A – Tinka Klobošičová

8. A – Marko Oravec

9. A – Dávid Paľovčík

                                              BLAHOŽELÁME!

 

157608033_145742033999514_1448901557788640360_n.png 157244985_221134256371268_7876000004889849209_n.jpg 157326062_446933706417158_2615569153235837310_n.jpg
157049604_874994366614095_6436056867500052054_n.jpg