Čo ste ešte nevideli :)

Vážený pán riaditeľ otec Marek Horňák!

     Dovoľte mi v mene rodičov, Vám a celému pedagogickému kolektívu CZŠ s MŠ sv. Gorazda z celého srdca poďakovať za vedenie detí počas dištančného štúdia. Aj keď to bol veľmi náročný čas, nie len pre deti a Vás pedagógov, ale aj pre nás rodičov a sme radi, že sú už v škole. Chceme sa poďakovať aj za výrazné zlepšenie on-line výučby oproti prvej vlne Covid -19. Ďakujeme škole za poskytnutie technického vybavenia pre deti, ktoré nemali doma technické možnosti k online výučbe, aby sa mohli aj oni zúčastniť on-line vyučovania.
     Aj keď celá situácia nás všetkých zaskočila a overila si naše limity, mala aj určité pozitíva hlavne z IT stránky. Deti sa naučili používať mail, fotiť si práce, posielať ich cez Edupage a zároveň využívať aplikáciu Zoom. Ich IT gramotnosť sa celkom prirodzene posunula o míľové kroky a nie len ich , ale aj pedagógov. Videli sme vynikajúco urobené prezentácie, zapálenie učiteľov pri vysvetľovaní nového učiva, používanie rôznych aplikácii a zdrojov. Napriek tomu, že deti už začínali byť frustrované a nik nevidel svetlo na konci tunela. A nakoniec aj nás rodičov to posunulo a otvorilo nám možnosti on-line rodičovského združenia.
     Ďakujeme a prajeme si, aby sme sa všetci dokázali vrátiť čo najskôr k normálnemu životu, stretávaniu sa a hlavne vzdelávaniu žiakov v priestoroch školy.

Ešte raz za všetko ĎAKUJEME!

                   S úctou
                             M. Schullerová, predseda RR

DSCF7285.jpg

     13. mája 2021 na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista sa na našej škole konala odpustová slávnosť, ktorej sa zúčastnil i vladyka Cyril Vasiľ s riaditeľom Eparchiálneho školského úradu o. Petrom Oreničom.

     Slávnosť začala sv. liturgiou, ktorú žiaci kvôli epidemiologickým opatreniam sledovali vo svojich triedach prostredníctvom YouTubového kanála Škola Gorazd. Po nej vladyka Cyril bol osobne pozdraviť škôlkarov a po krátkej prestávke nasledovala online Talkshow s vladykom, ktorú moderoval duchovný správca školy o. Ján Fedorišin.

 

 

Odpustová slávnosť na škole (1).png

    Pozývame všetkých, ktorí sa chcú s nami spojiť v modlitbe, na online liturgiu s vladykom Cyrilom počas našej odpustovej slávnosti 13. mája 2021, ktorú môžete sledovať na YouTubovom kanáli Škola Gorazd. Začiatok sv. liturgie: 9:00 hod.

O 11:00 hod. bude online beseda s vladykom Cyrilom.

182002288_4078522248852632_1348921302171934079_n.jpg

Vážení rodičia,

od 10. 05. 2021 prechádza ZŠ a ŠKD na pôvodný prevádzkový režim.

ZŠ pre žiakov, ktorí nenavštevujú ŠKD, bude v prevádzke od 07:30 hod. do ukončenia poslednej vyučovacej hodiny, vrátane obeda.

ŠKD (3 oddelenia)

  • ranná (len pre prihlásených žiakov):  od 06:30 do 07:30 hod.
  • popoludňajšia:  od 11:40 do 16:00 hod.
  • dlhá: od 16:00 do 17:00 hod.

ŠKD bude už aj pre prihlásených žiakov 2. stupňa.

Naďalej platia všetky epidemiologické opatrenia (ranný filter, dezinfekcia rúk a nosenie rúška).

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti je od 03. 05. 2021 potrebné odovzdať len v prípade, že žiak bude chýbať 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu).

Po ukončení adaptačného obdobia na 2. stupni, výchovno-vzdelávací proces na ZŠ pokračuje podľa pôvodného rozvrhu.

 

                                                             Vedenie školy

 

182002288_4078522248852632_1348921302171934079_n.jpg

Vážení rodičia,

od 10. 05. 2021 prechádza MŠ na pôvodný prevádzkový režim (06:30 – 17:00 hod.). Naďalej platia všetky epidemiologické opatrenia (ranný filter, dezinfekcia rúk a nosenie rúška mimo triedy). Povinnosť nosiť rúško bude aj ráno v čase od 06:30 do 07:30 hod. a popoludní od 16:00 do 17:00 hod.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti je od 03. 05. 2021 potrebné odovzdať len v prípade, že dieťa bude chýbať 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu).

                                  Vedenie školy

IMG_7410 (1).jpg

     

     29. apríla náš ŠKD zorganizoval Deň elegancie. Deti prišli v tento deň nádherne oblečené. „Dámy“ mali oblečené šaty alebo sukne s krásnymi blúzkami. „Gavalieri“  sa tiež nedali zahanbiť  a predviedli sa v košeliach s modernými kravatami či motýlikmi. V tento deň sme sa snažili naučiť niečo o etikete pri stolovaní, či slušnom správaní sa v rôznych spoločenských situáciách.

Elektro.png

   

    Žiačky VII. A Aneta Palutková a Simona Sirková založili v rámci projektu Elektroodpad-dopad 4 účet na Instagrame, ktorý sa venuje faktom a zaujímavostiam zo života prírody, elektroodpadu a životného prostredia.

     Ak ťa to zaujíma, sleduj náš instagramový účet: @help.for.earth