Čo ste ešte nevideli :)

images.jpg

     Žiadame žiakov 6. – 9. ročníka, ktorí majú vypožičané knihy z knižnice na ZŠ Belehradská, aby ich čo najskôr priniesli na vrátnicu našej školy. Na knihách musí byť štítok s menom, kto vracia knihu.

                                                      Ďakujeme.

DSCF6212.jpg

      Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Pridávame úlohy na druhý júnový týždeň učenia na diaľku pre žiakov 6. - 9. ročníka. Na mladších žiakov sa tešíme v škole. 

Týmto obrázkom nás potešila Natálka Hricová z V. A.

                                                     Vaši učitelia 

                                                                                                                                               

DSCF6173.jpg

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“  (Flp 4, 6)

Ďakujeme, že vďaka Vám – rodičia a deti, ale aj všetkým zamestnancom školy, návrat do školských lavíc prebehol hladko a bez problémov...

                   Vedenie školy

DSCF6161.jpg

      Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Pridávame úlohy na ďalší týždeň učenia na diaľku pre žiakov 6. - 9. ročníka. Na mladších žiakov sa tešíme v škole. 

     Myslíme na Vás v modlitbách.

                                                     Vaši učitelia 

                                                                                                                                               

Vážení rodičia!

      Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z  18. 05. 2020, https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 sme od 01. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 pristúpili k nasledujúcim opatreniam:

 

Vážení rodičia!

     Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z  18. 05. 2020 https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 sme od 01. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 pristúpili k nasledujúcim opatreniam:

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o prihlásení dieťaťa do MŠ na šk. rok 2020/2021.

Prihlásenie sa uskutoční vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú je potrebné odoslať do 31. mája 2020.

Kto by mal problém s vyplnením tejto prihlášky alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 14:00 hod. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať svoje dieťa do našej materskej školy.

Elektronickú prihlášku si môžete stiahnuť:

DSCF6159.jpg

      Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Pridávame úlohy na ďalší týždeň učenia na diaľku. Myslíme na Vás v modlitbách a sme Vám k dispozícii pri akomkoľvek probléme alebo nejasnosti každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 hod. (či už telefonicky alebo mailom). 

     Za obrázok ďakujeme Tinke Klobošičovej zo VI. A.                                                                                                                                                 

IMG_20200423_160350_1.jpg

 

Milí naši žiaci! 

Už teraz nám veľmi chýbate... Keďže nevieme, kedy sa opäť uvidíme, urobíte nám radosť, keď nám pošlete fotky, obrázky, ako sa učíte, čo robíte doma... :-)

Vaše pozdravy posielajte na adresu:

                                                                             klobosicova.erika@internetkosice.sk

IMG_20200502_174921084 (2).jpg

      Milí rodičia, drahí naši žiaci!

Pridávame úlohy na ďalší týždeň učenia na diaľku. Myslíme na Vás v modlitbách a sme Vám k dispozícii pri akomkoľvek probléme alebo nejasnosti každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 hod. (či už telefonicky alebo mailom).                                                                                                                                                           Za krásny obrázok ďakujeme Natálke Hricovej z V. A.