Čo ste nevideli ešte :)

20180515_121614.jpg

     Tento rok našu školu na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 15. 05. 2018 v CVČ Domino, reprezentovali 3 dievčatá. V 1. kategórii to bola Julka Benediková z II.A,  v 2. kategórii Livka Maťašová zo IV. A  a  v 3. kategórii Mimka Semaníková z IX. A triedy. Livke Maťašovej sa podarilo vyspievať  vo svojej kategórii veľmi pekné 3. miesto. Všetkým trom speváčkam úprimne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

3.jpg

Májové dopoludnie sme spolu s našimi škôlkarmi strávili v planetáriu v Prešove, kde nám premietli rozprávku o Martinovi a jeho ceste za hviezdou. Cesta k jeho hviezde bola veľmi zaujímavá a plná stretnutí s vesmírnymi telesami. Martin nám ukázal všetky planéty slnečnej sústavy, mliečnu dráhu, čiernu dieru aj niektoré súhvezdia. Nakoniec sa dostal k svojej hviezde, ktorá nás naučila peknú riekanku. Plní zážitkov a nových vedomostí  sme nasadali do autobusu a vrátili sa späť do materskej školy.

Do 15. mája 2018 prijíma materská škola žiadosti zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

Podmienky prijatia:

  • prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • uprednostňujeme prijatie súrodencov už prijatých detí do materskej školy a súrodencov žiakov základnej školy,
  • uprednostňujeme prijatie detí, ktoré budú pokračovať v štúdiu na základnej škole v Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda,
  • ďalšie voľné miesta budú obsadené postupne podľa dátumu prijatia žiadostí až do naplnenia kapacity materskej školy.

Vypísané tlačivá žiadosti o prijatie do MŠ, potvrdené pediatrom môžete odovzdať osobne v škole, prípadne poslať na adresu školy.

 

Tlačivá sú k dispozícii v škole a na webovej stránke školy www.skolagorazd.sk v sekcii Materská škola – Podmienky prijatia.

20180503_130502.jpg

     V rámci predmetu Výchova umením dňa 3. 5. 2018 navštívila VIII. A  rodný dom
Františka II. Rákocziho. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania prežil svoj exilový život v rokoch 1720 - 1735. Zoznámili sme sa s historickými pamiatkami a životom tohto kniežaťa. V druhej časti prehliadky sme zavítali do menšej galérie v areáli múzea, kde sme mali možnosť vidieť umelecké fotografie z výstavy Turecko ako ho nepoznáme. Celou prehliadkou nás sprevádzala príjemná sprievodkyňa.

DSCF2122.jpg

     Posledný aprílový deň sme my – žiaci 6. - 9. ročníka a ich učitelia strávili naozaj netradične. Vybrali sme sa na dejepisno-náboženskú exkurziu do Ľutiny a Prešova. Ľutina – malá, nenápadná obec vzdialená od mesta Sabinov asi 10 km, ktorá je však významným pútnickým miestom nielen pre gréckokatolíkov. V pol. 19. stor. sa tam žene, ktorá sa spolu s deťmi namiesto chrámu vybrala na huby na ľutinskú horu, zjavil sv. Mikuláš.

DSCF1985.jpg

     27. apríla 2018 sa konal v Šaci Šačiansky kros detí a mládeže. Tejto bežeckej súťaže sa naši žiaci – Gorazdovi bežci – zúčastnili už po tretíkrát. Ani tento rok sme neodišli bez medaily. Našu školu reprezentovalo 23 žiakov. Naši bežci získali vo svojej kategórii štyri strieborné medaily: Sabinka Lovasová (4. B), Saška Trusová (8. A), Filip Horňák (9. A) a Jakub Jančík (9. A) a štyri bronzové medaily: Nelka Klobošičová (2. B), Viktor Oros (2. B), Eliška Takáčová (4. A) a Danko Géci (4. B).  Blahoželáme :)

31450835_10211779516825166_5423827294303027200_n.jpg

     25. apríla 2018 sa v Michalovciach konalo krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína, do ktorého postúpila po víťazstve na okresnom kole i naša žiačka 5. A Petra Rečičárová. Spolu so svojou p. učiteľkou Erikou Klobošičovou sa teda vybrali do Michaloviec. Petra svojím výkonom zaujala porotu a odniesla si z krajského kola ocenenie jej prednesu v striebornom pásme. Blahoželáme.

20180423_122229.jpg

     V enviromentálnom krúžku „Chránime prírodu!“ sme sa na jar venovali hlavne čistote a poriadku v okolí našej školy. Do nenáročnej práce sme zapojili aj žiakov, ktorí krúžok nenavštevujú, ale zato prírodu milujú.

8.jpg

     Dňa 24.4.2018 naši žiaci v A a B kategórii reprezentovali našu školu v biblickej súťaži na eparchiálnom kole. V A-kategórii sme sa umiestili na IV. mieste (Nelka Klobošičová 2.B, Riško Nemčok 2.A, Viktorko Oros 2.B).  V B-kategórii sme sa umiestnili na veľmi peknom II. mieste (Livka Maťašová 4.A, Martinka Klobošičová  4.B, Emka Redajová 4.B), a práve tento dievčenský tím postúpil do metropolitného kola, ktoré sa bude konať v Juskovej Voli.