Čo ste ešte nevideli :)

     Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 08. januára 2021.

Materská škola v tom čase nebude v prevádzke z dôvodu  nízkeho počtu prihlásených detí.

     Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 11. januára 2021.

   Od 10. 12. 2020 prechádza naša škola do červenej fázy COVID – 19 z prevádzkových dôvodov. Škola bude zatvorená do 18. 12. 2020, vrátane. Bližšie informácie dostanú rodičia žiakov ZŠ cez Edupage. Rodičov detí MŠ budú informovať triedne učiteľky cez sms.

                                       Mgr. Marek Horňák, riaditeľ školy

Vážení rodičia detí z MŠ,

jeden z pedagogických zamestnancov, ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s Vašim synom (dcérou) bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID – 19. Preto je v tejto súvislosti nariadená domáca karanténa Vášmu dieťaťu od 10. 12. 2020 do 17. 12. 2020 vrátane. Karanténa sa nevzťahuje na ďalších rodinných príslušníkov. Ak by sa u Vašich detí prejavili príznaky ochorenia, prosím, kontaktujte svojho pediatra, ktorý Vás oboznámi o ďalšom postupe. Z prevádzkových dôvodov bude škola zatvorená aj 18. 12. 2020. Pri návrate dieťaťa do školy je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od Vášho pediatra, že dieťa sa môže začleniť do  kolektívu a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (pozri príloha).

 

Naša škola sa nachádza v červenej fáze COVID-19.

V tomto období je Vaše dieťa odhlásené zo stravy .

 

                                                                                Mgr. Marek Horňák,

                                              riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice

 

 

DSCF6999.jpg

     V pondelok 07. 12. 2020 nás tak ako každý rok poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Navštívil každú triedu, porozprával sa so žiakmi i učiteľmi a zdôraznil, aké dôležité je načúvať svojmu srdcu a používať jazyk lásky. Samozrejme, nechýbali ani darčeky :-). Keďže viacero tried sa v súčasnosti vzdeláva dištančnou formou, udelil im sv. Mikuláš požehnanie počas online vyučovania. Darčeky ich neminú, dostanú ich po návrate do školy...

IMG_5895.jpeg

     Na našej škole sme sa rozhodli načúvať evanjeliu, preto sme sa aj my rozhodli požehnávať našich žiakov v období sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Keďže nám hygienické opatrenia nedovoľujú stretávať sa vo väčších skupinách, deti boli požehnávané po ročníkoch. Požehnanie prebiehalo v priestore našej školskej kaplnky. Naši škôlkari a žiaci 1. ročníka využili tento čas a navštívili farský chrám na Ťahanovciach.       

     Veríme, že toto požehnanie im pomôže kráčať cestou lásky a dosiahnuť nebo, ako ho dosiahla aj Mária.

 

                                                                       o. Ján Fedorišin, duchovný správca školy