Čo ste ešte nevideli :)

EDU zápis MŠ.jpg

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o prihlásení dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022.

Zápis do MŠ sa uskutoční vyplnením žiadosti.

Doručenie žiadosti je možné:

1.     prostredníctvom e-mailu na zastupkynaskolagorazd@gmail.com

2.     poštou na adresu: Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, 040 13 Košice

3.     osobne (na vrátnicu školy)

Kto by mal problém s vyplnením tejto žiadosti alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať svoje dieťa do našej materskej školy.

203663635_167753245332036_869050669788392133_n.jpg

   Minulý týždeň sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Z malých uplakaných detí vyrástli odvážni budúci prváčikovia. Po krátkom programe dostali krásne darčeky, z ktorých mali veľkú radosť. Pán riaditeľ im odovzdal Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, aby mohli pokračovať v nadobúdaní nových poznatkov na základnej škole. Veľa šťastia, milí skoro prváci... :-)

hk_1.jpg

     Tradičná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala tohto roku netradične. Do okresného kola každá škola mala zaslať videa víťazov školského kola. Našu školu reprezentovali v I. kategórii Emmka Gajdošová (III. A - poézia), Jurko Sisák (IV. A - próza), v II. kategórii Paťka Raganová (VI. A - poézia) a v III. kategórii Tinka Klobošičová (VII. A - próza). Porotu najviac zaujali prednesy našich starších dievčat - Tinka sa umiestnila na 2. mieste a Paťka na nádhernom 1. mieste. Paťka zároveň postupuje do krajského kola, ktoré by malo byť v septembri.

IMG_20210608_090539.jpg

    V jedno krásne slnečné júnové dopoludnie k nám zavítalo divadielko s predstavením Kráľovstvo varešiek. Zúčastnili sa ho deti z MŠ a prvého a druhého ročníka ZŠ. Poslaním predstavenia bolo priblížiť deťom, že sa dá zahrať aj s inými hračkami, ako sú kúpené hračky v obchode. Deťom sa páčilo, ako sa dá z obyčajnej starej varechy vyrobiť krásna a originálna bábka, s ktorou môžu zahrať neobyčajné predstavenie a využiť pritom aj hrnce z mamkinej či babkinej kuchyne.

195067824_479859016426602_2221456518990374706_n.jpg

V zdravom tele - zdravý duch!  

Tak sa začala dňa 2. júna 2021 detská športová olympiáda. Nádejní športovci z triedy Lienok a Sovičiek spoločne nastúpili na školský dvor. Po zapálení „olympijského ohňa“ deti priniesli svoje vlajky a olympiáda mohla začať. Súťažilo sa v behu, skoku z miesta, v hode na cieľ a v iných netradičných disciplínach. Chlapci a dievčatá si svojím športovým úsilím vybojovali medaily, diplomy i sladkú odmenu.

Na záver si všetci zaspievali a zatancovali na znak radosti z víťazstva.

Slovina je hra.jpg

     V piatok 28. mája 2021 riešilo 27 detí, hlavne z 1. stupňa, úlohy súťaže Ypsilon - slovina je hra. Je to zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk ako vyučovací predmet. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Sme zvedaví, ako naši žiaci tieto interaktívne testy zvládli. Výsledky by sme sa mali dozvedieť v septembri.