Čo ste nevideli ešte :)

IMG_20190319_114427749_HDR.jpg

Dňa 19. 03. 2019 tretiaci navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde si pozreli výstavu, ktorá netradičným spôsobom približuje vzťahy a prepojenia živej a neživej prírody. V úvode sme si mali možnosť vypočuť veľmi zaujímavú prednášku p. Levendovského, ktorý hovoril  o mineráloch, kryštáloch, drahých kameňoch a horninách. Potom nás sprevádzal a postupne ukazoval podobné štruktúry a textúry s niektorými druhmi motýľov, chrobákov a hmyzu. Paralely medzi tvarmi a farbami živej a neživej prírody z celého sveta sú naozaj unikátne!

IMG_20190312_112759036_HDR.jpg

Žiaci III. A a III. B spolu so svojimi triednymi učiteľkami navštívili dňa 12. 03. 2019 počas vlastivednej vychádzky neďalekú obec Ťahanovce. Najskôr sa zastavili v  rímskokatolíckom kostole sv. Anny. Potom navštívili miestny úrad, v ktorom len minulý rok v decembri zriadili v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach stálu expozíciu histórie bývalej Magnezitky. Na miestnom úrade nás privítal starosta obce p. Nigut, ktorý nám porozprával zaujímavosti z histórie samotnej obce aj bývalého závodu na ťažbu a spracovanie magnezitu.         

53761167_1664701953831343_2605527242805084160_n.jpg

 Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 11. marca 2019. Zapojilo sa 23 žiakov. Porota v zložení: Mgr. Soňa Šišková (predseda), Mgr. Erika Kentošová a Miriam Semaníková napokon rozhodla takto:

Dok1-converted-page-001.jpg

Na prelome februára a marca prebehla na našej škole olympiáda v anglickom jazyku. Táto súťaž prebehla pod vedením p. učiteľky Stanky Janurovej a mala dve časti – písomnú a ústnu. Tu sú výsledky:

52590257_570548753458469_6809722543897837568_n.jpg

     28. januára 2019 sa v priestoroch Centra voľného času v Košiciach konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Našu školu reprezentovali sestry Klobošičové – v 1. kategórii Nelka (3. B) a v 2. kategórii Martina (5. B). Obom dievčatám sa mimoriadne darilo a odniesli si každá 2. miesto, Tinka dokonca s návrhom na postup do krajského kola. Blahoželáme.

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (odbor hygieny detí a mládeže), vzhľadom na zvýšený počet ochorení na chrípku sa vyučovanie v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach

prerušuje od 12. 02. 2019 (utorok).

 

Materská škola, základná škola, školský klub detí

nebudú od 12. 02. 2019 v prevádzke.

 

Vyučovanie v základnej škole začne po jarných prázdninách v pondelok 25. 02. 2019.

Prevádzka materskej školy začne v pondelok 25. 02. 2019.

Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sú odhlásení z obedov.

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje všetkým žiakom školy na deň 30. 01. 2019 riaditeľské voľno z dôvodu cirkevného sviatku a osláv Dňa učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Všetci žiaci sú v tento deň vyhlásení z obedov.
Školský klub detí v tento deň nebude v prevádzke.
Materská škola je riadne v prevádzke.     

 

IMG_20190117_142837444_BURST000_COVER_TOP.jpg

Dňa 17. januára 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov 2.-5. ročníka. Porotu tvorili – Mgr. Martina Raškyová, Mgr. Katarína Bozogaňová a Zuzana Horňáková. Porota si pozorne vypočula všetky prednesy a veru, mala to pri rozhodovaní veľmi ťažké.