Čo ste nevideli ešte :)

43701077_2007790825944651_1860812533955297280_n.jpg

V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie. Na tejto púti sme sa zúčastnili i my – učitelia, žiaci a rodičia z našej školy.

43258914_752612318403866_514018396040331264_n.jpg

     2. októbra 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka z našej školy zúčastnili dejepisno-náboženskej exkurzie pod názvom Po stopách Karpatsko-duklianskej operácie a drevených kostolíkov. Svoju púť sme začali spoločnou modlitbou a potom sme sa už vybrali na Duklu, kde sme sa dozvedeli o bojoch, ktoré sa udiali na tomto území počas 2. svetovej vojny. Následne sme sa presunuli do malebnej dedinky Dobroslava, kde sme navštívili gréckokatolícky drevený chrám zo začiatku 18. stor., ktorý je zasvätený sv. Paraskeve. V ňom sme mali sv. liturgiu, ktorú náš duchovný správca o. Marek Horňák obetoval za všetkých padlých vojakov na tomto území – v Údolí smrti. Naše ďalšie zastavenie bolo vo Vojenskom múzeu vo Svidníku – to nadchlo hlavne chlapcov. Aj keď nám počasie veľmi neprialo a celý deň pršalo, zhodli sme sa, že to bol krásny a požehnaný deň.

Vyhlásenie cirkevných škôl na podporu biskupa

               My, riaditelia škôl a školských zariadení spolu so svojimi zamestnancami dôrazne odmietame mediálne útoky na osobu biskupa Mons. Milana Chautura v súvislosti s kauzou údajného zneužívania maloletého dievčaťa.

               Sme znepokojení z hrubého a neľudského útoku médií, ktorý je postavený na základe vykonštruovaného obvinenia a nezohľadňuje doterajšie výsledky policajného vyšetrovania. Jeho pravdivosť a opodstatnenosť nebola nijako preukázaná. Uvedomujeme si, aké ľahké je pošpiniť česť a dobré meno človeka, a ako ťažko sa uskutočňuje náprava.

               Všetci riaditelia a zamestnanci cirkevného školstva na území Košickej eparchie týmto vyjadrujeme podporu svojmu biskupovi.

Podpísaní riaditelia škôl a školských zariadení

 

Mgr. Katarína Čintalová

Cirkevná materská škola bl. b. Vasiľa Hopku, Michalovce

PaedDr. Dana Lacková

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Stanča

Mgr. Mária Kokoruďová

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice

Mgr. Marcela Lemešová

Cirkevná spojená škola, Sečovce

Mgr. Ľudmila Bumberová

Cirkevná základná škola sv. Juraja, Trebišov

RNDr. Slavomír Partila

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov

Ing. Peter Koščo

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

ThLic. Marek Jeník

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice

Mgr. Michal Tóth

Exarchátne centrum voľného času a Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Streda nad Bodrogom

PaedDr. Zsolt Szabó

Eparchiálne centrum voľného času sv. Ondreja, Veľké Slemence

PaedDr. ThLic. Peter Orenič

Školský úrad Košickej eparchie

Školský rok 2018/2019 sa začne slávnostnou sv. liturgiou v gréckokatolíckej kaplnke na Helsinskej ulici 03. 09. 2018  (pondelok) o 09:00 hod.

 

Materská škola je riadne v prevádzke od 06:30 do 17:00 hod., od 03. 09. 2018.

 

1.ročník ZŠ – žiaci prídu na liturgiu v sprievode rodičov. Po liturgii bude v škole, priamo v triede, krátke stretnutie s triednou učiteľkou a p. vychovávateľkou z dôvodu organizácie ďalšieho dňa v škole a ostaných organizačných záležitostí.

 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník  ZŠ – žiaci sa stretnú v škole o 08:00 hod. Na liturgiu pôjde každá trieda s p. učiteľkou triednou.

Po liturgii sa vrátia spoločne do svojich tried, kde budú oboznámení s organizáciou ďalšieho školského dňa – do 11:00 hod.

 

Školský klub detí  bude riadne v prevádzke od 03. 09. 2018. Pred vyučovaním od 06:30 do 08:00 hod.

Po vyučovaní do 17:00 hod.

 

Školská jedáleň je v prevádzke od 03. 09. 2018.

Žiakov na obedy môžete prihlasovať priebežne na telefónnom čísle – 0907 772 083.

Prihlásiť žiakov na obedy môžete najneskôr v daný deň – 03. 09. 2018 do 08:00 hod.                                                                                                                              

Bližšie informácie ohľadom školskej jedálne na stránke www.sjke.sk                                                                                                                                                               

 

33778992_10214261519845042_4807413411887448064_n.jpg

28. mája 2018 do našej materskej školy zavítala pani policajtka, ktorá nám vysvetlila ako sa správne prechádza cez cestu, prečo sa nesmieme rozprávať s cudzími ľuďmi. Zopakovali sme si k čomu slúži semafor a aká je správna výbava cyklistu. Táto návšteva deti veľmi zaujala a pani policajtka nám sľúbila, že sa k nám určite ešte vráti.

05.jpg

     Vo štvrtok ráno (24.05.2018) sa vybrali žiaci 8.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Monikou Kravcovou a duchovným správcom o. Marekom na duchovnú obnovu. Tá sa uskutočnila v Mládežníckom centre sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Nosnou témou obnovy bol „Môj vzťah s Nebeský Otcom„ z pohľadu Starého i Nového Zákona. V rámci programu sme mali sv. liturgiu, modlitby, film atď. Počas osobného voľna sme sa zdokonaľovali v stolnom tenise. Na druhý deň (v piatok) sme predpoludním zakončili našu obnovu prednáškou a modlitbou - čítanie listu od Milujúceho Boha - Otca. Verím, že sme načerpali sily pre našu dušu i telo.

IMG_20180517_100135.jpg

     17. máj 2018 bol pre väčšinu ľudí obyčajným, bežným dňom. Pre nás – žiakov i učiteľov Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach bol tento deň výnimočný. Slávili sme odpustovú slávnosť, na ktorú prijali pozvanie i náš vladyka Milan Chautur a riaditeľ Školského úradu o. Peter Orenič.