Čo ste ešte nevideli :)

images (1).jpg

Milí rodičia a žiaci!

Do speváckej súťaže Reginka spieva sa zapojila i naša druháčka Ivanka Hodermarská, ktorá súťaží pod číslom 1. Hlasovať za Ivanku môžete:

SMS: na čísle 7773 v tvare REGINAKE medzera 1

                                                                         Email: reginkaspieva@rtvs v tvare REGINAKE 1

                                                                                                    Ďakujeme!

safe_image.jpg

Milí rodičia a žiaci!
Naša žiačka Nellka Rečičárová z V. A sa zapojila do súťaže tvorby amatérskych videí s názvom Moja misia.
Poslať hlas jej môžete do 08. 11. 2020 na: safi.tvlux.sk
                                                                                                                                                                 Ďakujeme!

     Na základe Usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" z dňa 1. novembra 2020 zverejňujeme nasledujúce opatrenia:

1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

2. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     Na základe Usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" z dňa 1. novembra 2020 zverejňujeme nasledujúce opatrenia:

1. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. 

2. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16. 

3. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

 

DSC_0578.jpg Naši druhácii v jesenných farbách

     

     Tento týždeň  prijali výzvu žiaci i učitelia našej školy a obliekali sa do farieb jesene. Každý deň sa niesol v inej farbe - v pondelok červená, v utorok hnedá, v stredu žltá a oranžová. Všetci sa tešili z pestrých farieb oblečenia, ktoré ponúka toto obdobie...

 

IMG_5627 – kópia.jpeg

     V týždni od 19. do 23. októbra 2020 sa na našej škole uskutočnil Misijný týždeň, ktorý organizačne pripravili vyučujúci náboženstva – o. Janko, o. Marek a p. uč. Klaudia Mikulová. Do tejto aktivity sa zapojila celá škola i škôlka. Základom tohto Misijného týždňa bolo zrealizovať aj tento rok na škole aktivitu Milión detí sa modlí ruženec a zároveň to spojiť s myšlienkou Misijnej nedele, ktorú Cirkev slávila 18. októbra. Hlavnou myšlienkou Misijného týždňa bolo priniesť žiakom povedomie o misijnej činnosti Cirkvi, dať im priestor podporiť ju a ich samých povzbudiť k misionárskej činnosti v prostredí, v ktorom žijú.