Čo ste ešte nevideli :)

DSCF7755.jpg

     

    02. septembra po slávnostnom otvorení školského roka našich žiakov navštívil náš nový duchovný správca školy o. Marko Rozkoš spolu s riaditeľom školy o. Marekom Horňákom i obe triedy materskej školy. Osobitné požehnanie udelili každému dieťatku i učiteľkám.

DSCF7911.jpg

     02. septembra 2021 sa slávnostne po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili i brány našej školy. Riaditeľ školy o. Marek Horňák všetkých privítal, zvlášť našich najmladších školákov - prvákov a predstavil nového duchovného správcu školy o. Marka Rozkoša, ktorý sa prítomným tiež prihovoril a poprial žiakom i učiteľom požehnaný celý školský rok. Po spoločnom otvorení školského roka sa všetci rozišli v sprievode svojich triednych učiteľov do tried. O. Marko spolu s p. riaditeľom potom prešli triedy a udelili požehnanie každému žiakovi i učiteľovi. V prváckej triede o. Marko posvätil i školské aktovky, aby sa našim prvákom v škole darilo a ľahko učilo...

     Veríme, že tento školský rok budeme viac drať školské lavice ako počítačové myši...

240542068_559289811780839_4583963136355105164_n.jpg

   Kým naši žiaci si vychutnávajú ešte posledné dni prázdnin, učitelia i ostatní zamestnanci školy sa už usilovne pripravujú na začiatok školského roka. Okrem prípravy tried, chodieb, rozvrhu...sme sa chceli pripraviť i duchovne, a tak sme prijali pozvanie nášho nového duchovného správcu školy o. Marka Rozkoša na duchovnú obnovu v podobe turisticko – duchovného dňa. Pre všetkých zúčastnených to bol výnimočný a požehnaný deň.

ĎAKUJEME!

DSCF7543.jpg

   

    Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo 17. mája 2021, sa od 01. júla 2021 stáva riaditeľom školy Mgr. Marek Horňák, doteraz poverený vedením školy. 

   O. Marekovi srdečne blahoželáme a prajeme mu plnosť darov Sv. Ducha, lásku a odvahu pri vedení školy.

DSCF7456.jpg

     Posledný deň v tomto školskom roku sme ukončili slávnostným vyhlásením víťazov zberu papiera, vyhodnotením školského kola Biblickej olympiády, udelením riaditeľských odmien a rozlúčkou s našimi deviatakmi. Potom už nasledovalo odovzdávanie vysvedčení v triedach a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

Snímka23.jpg

     V tomto školskom roku naša p. učiteľka biológie Mgr. Katka Bavoľárová zapojila našu školu do projektu Elektroodpad-dopad 4  realizovaný Zelenou školou v spolupráci s CEEV Živica a firmou SEWA. Aj napriek netradičnému školskému roku sa jej podarilo zrealizovať niekoľko aktivít zameraných na problematiku elektroodpadu, do ktorých zapojila celú školu. V októbri zrealizovala zber malého elektroodpadu a prenosných batérií. Vo februári sme sa vybrali na virtuálnu „exkurziu“ do závodu ZEDKO, a.s., kde sme sa prostredníctvom kvízu dozvedeli zaujímavé informácie o množstve a spôsobe spracovania elektroodpadu na Slovensku. Po opätovnom nástupe do školy založili žiačky akčného tímu, Aneta Palutková & Simona Sirková, účet na Instagrame (@help.for.earth) zameraný nielen na témy elektroodpadu, ale aj prírody a životného prostredia. Od konca apríla do polovice mája sme realizovali akčné dni, v rámci ktorých sme uskutočnili viacero aktivít, napr. sme sa oboznámili so životným cyklom elektroniky, navrhovali sme ekologický mobil, na chvíľu si vyskúšali život baníka, zamestnanca firmy na výrobu elektrospotrebičov, predajcu elektroniky či spracovateľa elektroodpadu, ... 

     Ku Dňu Zeme sme zrealizovali niekoľko enviroaktivít , napr. sa obliekli do farieb Zeme, napísali básne a blahoželania pre našu Zem a vytvorili environástenku prevažne z plastových vrchnákov, či iného plastového a papierového odpadu.

     Ďakujeme za možnosť zapojenia sa do tohto projektu, obohateniu netradičného školského roka a získaniu cenných vedomostí v oblasti elektroniky a elektroodpadu. Viac informácii o projekte nájdete na:

 www.elektroodpad.zivica.sk.