Čo ste ešte nevideli :)

Vážení rodičia detí z MŠ,

jeden z pedagogických zamestnancov, ktorý prišiel do úzkeho kontaktu s Vašim synom (dcérou) bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID – 19. Preto je v tejto súvislosti nariadená domáca karanténa Vášmu dieťaťu od 10. 12. 2020 do 17. 12. 2020 vrátane. Karanténa sa nevzťahuje na ďalších rodinných príslušníkov. Ak by sa u Vašich detí prejavili príznaky ochorenia, prosím, kontaktujte svojho pediatra, ktorý Vás oboznámi o ďalšom postupe. Z prevádzkových dôvodov bude škola zatvorená aj 18. 12. 2020. Pri návrate dieťaťa do školy je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od Vášho pediatra, že dieťa sa môže začleniť do  kolektívu a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (pozri príloha).

 

Naša škola sa nachádza v červenej fáze COVID-19.

V tomto období je Vaše dieťa odhlásené zo stravy .

 

                                                                                Mgr. Marek Horňák,

                                              riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice

 

 

DSCF6999.jpg

     V pondelok 07. 12. 2020 nás tak ako každý rok poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Navštívil každú triedu, porozprával sa so žiakmi i učiteľmi a zdôraznil, aké dôležité je načúvať svojmu srdcu a používať jazyk lásky. Samozrejme, nechýbali ani darčeky :-). Keďže viacero tried sa v súčasnosti vzdeláva dištančnou formou, udelil im sv. Mikuláš požehnanie počas online vyučovania. Darčeky ich neminú, dostanú ich po návrate do školy...

stiahnuť.jpg

     

     Od stredy 09. 12. 2020 do piatku 11. 12. 2020 prebehne zber papiera na našej škole. Kontajner bude pristavený pred školou ako zvyčajne. Papier môžete nosiť ráno od 7:00 do 7:45 hod. a popoludní od 16:00 do 17:00 hod. Do zberu sa môžu zapojiť i žiaci, ktorí sú na dištančnom vzdelávaní.

IMG_5895.jpeg

     Na našej škole sme sa rozhodli načúvať evanjeliu, preto sme sa aj my rozhodli požehnávať našich žiakov v období sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Keďže nám hygienické opatrenia nedovoľujú stretávať sa vo väčších skupinách, deti boli požehnávané po ročníkoch. Požehnanie prebiehalo v priestore našej školskej kaplnky. Naši škôlkari a žiaci 1. ročníka využili tento čas a navštívili farský chrám na Ťahanovciach.       

     Veríme, že toto požehnanie im pomôže kráčať cestou lásky a dosiahnuť nebo, ako ho dosiahla aj Mária.

 

                                                                       o. Ján Fedorišin, duchovný správca školy