Čo ste nevideli ešte :)

61742482_1218297421677315_9119043729296982016_n.jpg

9. mája 2019 sa v 5. A uskutočnila akcia Z rozprávky do rozprávky. Na tento deň sme sa poctivo a dlho pripravovali. Vyrábali sme pozvánky, rozlúčkové medaily, prezentácie, ilustrácie z rozprávok... Pozvanie na rozprávkové dopoludnie k nám prijali škôlkari a všetky triedy 1. stupňa. Akcia prebiehala na troch stanovištiach. Na prvom, ktoré si pripravili Mišo a Henryk, prebiehala prezentácia o rozprávkach a potom nasledoval kvíz. Kto vedel správnu odpoveď, dostal sladkú odmenu. Potom sa deti presunuli do druhej časti – kde bola výstava obrázkov – ilustrácií z rozprávok. Úlohou detí bolo prísť na to, z ktorej rozprávky sú postavy na obrázku. Po zvládnutí aj tejto časti nasledovalo divadelné predstavenie – moderné spracovanie klasickej rozprávky O červenej čiapočke v podaní hereckých talentov z 5. A. Ohlasy na predstavenie i celú akciu sme mali len pozitívne, a preto sa už teraz tešíme, čo zorganizujeme s našou p. učiteľkou Erikou nabudúce.

                                                                                                             Livka a Soňka, 5. A

IMG_20190429_153251444_HDR.jpg

Dňa 29. 04. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Táto súťaž v speve slovenských ľudových piesní sa u nás v škole teší veľkej obľube. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Porota v zložení p. uč. Norika Hentšelová z KSPgŠ, p. uč. Vlasta Tarnociová a o. Martin Mikula napokon rozhodli takto:

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice

Zápis do materskej školy pre školský rok 2019/2020

Do 15. mája 2019 prijíma materská škola žiadosti zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020.

Podmienky prijatia:

  • prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • uprednostňujeme prijatie súrodencov už prijatých detí do materskej školy a súrodencov žiakov základnej školy,
  • uprednostňujeme prijatie detí, ktoré budú pokračovať v štúdiu na základnej škole v Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda,
  • ďalšie voľné miesta budú obsadené postupne podľa dátumu prijatia žiadostí až do naplnenia kapacity materskej školy.

Vypísané tlačivá žiadosti o prijatie do MŠ, potvrdené pediatrom môžete odovzdať osobne v škole, prípadne poslať na adresu školy.

Tlačivá sú k dispozícii v škole a na webovej stránke školy www.skolagorazd.sk v sekcii Materská škola – Podmienky prijatia.

56526771_381127912473439_1869884295158431744_n.jpg

5. apríla 2019 sa v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici  konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Alžbetka Nemtušiaková (2. A) - 1. kategória – próza, Ingridka Vravcová (4. A) - 1. kategória – poézia, Livka Maťašová (5. A) – 2. kategória – próza, Tinka Klobošičová (5. B) – 2. kategória – poézia a Šimon Batkovič (8. A) – 3. kategória – poézia. Všetci naši recitátori podali skvelé výkony. Porote sa najviac páčili – Alžbetka, ktorá získala 3. miesto, Ingridka, ktorá si odniesla 2. miesto a Tinka, ktorá okrem 2. miesta získala i návrh na postup do krajského kola. Blahoželáme.

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka na deň 03. 04. 2019 riaditeľské voľno z  dôvodu organizácie TESTOVANIA9.

Žiaci, ktorí majú riaditeľské voľno sú v tento deň odhlásení z obedov v školskej jedálni.

Ak má niekto zo žiakov záujem o obed v školskej jedálni, je potrebné prihlásiť sa do 01. 04. 2019 do 8.00 hod.

55560543_399307767565951_2739533112953274368_n.jpg

V dňoch 25.- 26. marca 2019 sa konala celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc. Tejto súťaže sa každoročne zúčastňujú i žiaci z našej školy. Tohto roku nás reprezentovali: Šarlotka Demová (2. A) a Nelka Klobošičová (3. B) v I. kategórii a Livka Maťašová (5. A) v II. kategórii. Všetky tri dievčatá podali skvelý výkon a porota najviac ocenila prednes Nelky Klobošičovej, ktorá získala 2. miesto. Blahoželáme

56290947_2401055313292178_6904739521271693312_n.jpg

23. marca 2019 sa v Bratislave na Spojenej základnej škole sv. Rodiny konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... a zároveň vyhodnotenie výtvarnej časti tejto súťaže.

Pomaly sa stáva už  peknou tradíciou, že na celoslovenskom kole má svojich zástupcov i naša škola. Martinka Klobošičová (5. B) sa už tretíkrát zúčastnila tejto súťaže. A tak ako po minulé roky, ani teraz neodišla naprázdno. Porota jej za jej prednes udelila čestné uznanie.

Jej sestra Nelka Klobošičová (3. B) sa zapojila do výtvarnej časti súťaže. Jej obrázok pod názvom Taký veľký, taký malý, môžeš svätým byť sa natoľko páčil odbornej porote, že získala krásne 2. miesto. Blahoželáme.