Čo ste ešte nevideli :)

plagát MDSMR.jpg

    Stalo sa už peknou tradíciou, že sa každoročne naša škola zapája do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorej cieľom je spojiť čo najväčší počet detí a mladých ľudí, aby sa modlili za mier a jednotu vo svete. V pondelok na druhej vyučovacej hodine sa aj my spájame s deťmi celého sveta v modlitbe.

Kto má doma ruženček, nezabudnite si ho priniesť. 

DSCF8180.jpg

    Demokraticky zvolení členovia Žiackeho parlamentu sa dnes zišli spolu so svojimi koordinátorkami p. učiteľkou Andreou a p. učiteľkou Katkou v riaditeľni, kde boli predstavení vedeniu školy. Predsedom Žiackeho parlamentu sa stal Michal Struk (VIII. A), ktorý za všetkých členov predniesol slávnostný sľub. Duchovný správca školy o. Marko celému parlamentu udelil požehnanie. O. Marek na záver každého obdaroval malou pozornosťou a poprial všetkým členom veľa úspechov v ich činnosti, veľa tvorivých nápadov a vyjadril radosť zo spolupráce s nimi. 

20210928_090347.jpg

    V utorok 28. septembra zavítalo do našej školy divadielko Gašparko, ktoré sa našim najmladším predstavilo rozprávkou Dlhý, Široký, Bystrozraký. Deti so zatajeným dychom sledovali príbeh a na záver rozprávku ocenili veľkým potleskom.

DSCF8148.jpg

   29. septembra sa konala už tradičná imatrikulácia našich prvákov. Aj keď táto slávnostná udalosť nemohla byť kvôli pandemickej situácii verejná, napriek tomu si ju naši najmladší žiaci užili. Najprv ukázali, čo sa už za mesiac v škole naučili a potom za prítomnosti p. zástupkyne Silvie Jeníkovej zložili sľub. Pani učiteľka triedna ich pasovala za právoplatných školákov, čo spečatili i svojím odtlačkom na sľub. 

DSCF7985.jpg

     Tento rok sme sa opäť zapojili do akcie Európsky deň jazykov. Naši učitelia - "jazykári" spolu s vybranými žiakmi pripravili prostredníctvom jednotlivých stanovíšť prezentáciu cudzích jazykov, ktoré sa učia na našej škole - anglický, ruský, nemecký a taliansky. Žiaci si mohli i zasúťažiť a vyhrať sladkú odmenu.

     Ďakujeme za prípravu a realizáciu celej akcie!

241788080_171875971750363_333304487063735879_n.jpg

     

     V týchto dňoch celé Slovensko žije návštevou Sv. Otca. Aj naša škola sa zapojila do aktivít, ktoré momentálne prebiehajú po našej krajine z príležitosti jeho návštevy u nás. Rozhodli sme sa, že Sv. Otca prekvapíme darčekom - duchovnou kytičkou.

     Na hodinách katolíckeho náboženstva sa každá trieda pomodlila na úmysly nášho pápeža Františka desiatok sv. ruženca a nakoniec to zdokumentovala spoločnou fotografiou. Spievodný list s duchovnou kytičkou + spločné fotografie sme poslali Sv. Otcovi...

     Živ, Bože, otca svätého, námestníka Kristovho...