Čo ste nevideli ešte :)

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (odbor hygieny detí a mládeže), vzhľadom na zvýšený počet ochorení na chrípku sa vyučovanie v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach

prerušuje od 12. 02. 2019 (utorok).

 

Materská škola, základná škola, školský klub detí

nebudú od 12. 02. 2019 v prevádzke.

 

Vyučovanie v základnej škole začne po jarných prázdninách v pondelok 25. 02. 2019.

Prevádzka materskej školy začne v pondelok 25. 02. 2019.

Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sú odhlásení z obedov.

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje všetkým žiakom školy na deň 30. 01. 2019 riaditeľské voľno z dôvodu cirkevného sviatku a osláv Dňa učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Všetci žiaci sú v tento deň vyhlásení z obedov.
Školský klub detí v tento deň nebude v prevádzke.
Materská škola je riadne v prevádzke.     

 

IMG_20190117_142837444_BURST000_COVER_TOP.jpg

Dňa 17. januára 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov 2.-5. ročníka. Porotu tvorili – Mgr. Martina Raškyová, Mgr. Katarína Bozogaňová a Zuzana Horňáková. Porota si pozorne vypočula všetky prednesy a veru, mala to pri rozhodovaní veľmi ťažké.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

(od 24. 12. 2018 do 07. 01. 2019)

Počas týchto dní materská školanebude v prevádzke z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí.

Prevádzka materskej školy po prázdninách začína 08. 01. 2019 (utorok)

 

Počas týchto dní základná škola, školský klub detí nebudú v prevádzke.

Vyučovanie po prázdninách začne v utorok 08. 01. 2019.

49742795_2090383447667316_1131275578104610816_n.jpg

13. decembra sa aj na našej škole zrealizovalo adventné čítanie v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Na pozvanie našej p. učiteľky Eriky k nám zavítala p. Marica Harčaríková, koordinátorka tohto projektu. Na druhej hodine prebehlo čítanie pre 4.-5. ročník a na tretej hodine pre 2.-3. ročník. Rozprávka, ktorú nám p. Marica čítala o pánovi Zlostnom, sa nám veľmi páčila a my sme jej ako poďakovanie zaspievali vianočnú pieseň Šťastné a veselé. Potom nám Tinka Klobošičová predniesla príbeh o Chlapcovi a Diaľke. Bol to krásny deň a my sa už teraz tešíme na ďalšie čítanie. Livka a Saška, 5. A

49815870_350856848827253_5730104354233384960_n.jpg

Stáva sa už peknou tradíciou, že každoročne žiaci našej skoly zúčastňujú krajského kola recitačnej súťažev prednese duchovnej poézie a prózy pod názvom ...A slovo bolo u Boha, ktoré organizuje Cirkevná spojená škola v Humennom. Nebolo tomu inak ani tento rok. 8. decembra 2018 nás reprezentovali Julka Benediková (3.A), Nelka Klobošičová (3.B) a Martina Klobošičová (5.B). Všetky tri dievčatá podali skvelý výkon a každa si odniesla vo svojej kategórii umiestnenie - Julka - 3. miesto (2.kategória: próza), Nelka - 2. miesto (2.kategória: poézia) a Tinka - 1. miesto (3. kategória: próza) a zároveň postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 23. marca 2019 v Bratislave. Blahoželáme.

 

49897175_2247371008842804_1223044430626291712_n.jpg

Dňa 6. decembra sa na 3. hodine celá naša škola stretla v telocvični. Malo to svoj dôvod. Bol deň sv. Mikuláša a my sme verili, že sa s ním stretneme... Najprv nás všetkých o. Marek privítal a potom sme sa spolu pomodlili moleben k sv. Mikulášovi. Potom sme spievali piesne a napínavo čakali, kedy už príde... Keď prišiel, veľmi sme sa tešili. Na začiatku nám porozprával niečo o svojom živote a potom tí odvážnejší z nás mu išli zaspievať alebo zarecitovať. Potom každému z nás odovzdal darček. Spravili sme si spoločné foto, rozlúčili sme sa a išli do tried... Bolo to krásne stretnutie...  Tinka (5. B) a Soňka (5. A)

IMG_20181206_132917.jpg

Krajské kolo sa odohralo 6. 12. 2018 v mestskej športovej hale v Michalovciach. Chlapci mali šance, snažili sa, ale súperi boli nad ich sily. Zo základnej skupiny sme nepostúpili, ale získali sme aspoň skúsenosti z takéhoto podujatia.

IMG_4462.jpg

Dňa 20. 11. 2018 sa na ZŠ Belehradská uskutočnilo okresné  kolo vo florbale žiakov základných škôl. Naši žiaci sa turnaja zúčastnili po tretí krát a patrili medzi favoritov. Vo finále porazili ZŠ Masarykova a postúpili na krajské kolo do Michaloviec. Gratulujeme.

Súpiska tímu: Šimon Batkovič, Dávid Maliar, Kristián Világi, Peter Pavlík, Filip Takáč, Ján Lechman, Dávid Jartys, Tímon Árvay, Jakub Horňák