Čo ste ešte nevideli :)

Na základe rokovania a hlasovania pedagogickej rady Vám oznamujeme, že predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, technika a výtvarná výchova, budú v 2. polroku školského roka 2019/2020 neklasifikované. Dôvodom je, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť učebné ciele vyššie uvedených predmetov kvalitnou - plnohodnotnou realizáciou.

                                       S pozdravom

vedenie školy a pedagogický zbor

DSCF6121.jpg

     Milí naši žiaci, drahí rodičia!

     Zverejňujeme úlohy na šiesty týždeň domáceho učenia.

     Veríme, že túto neľahkú situáciu zvládate v zdraví. 

     Prajeme Vám požehnaný čas a veľa chuti a trpezlivosti...

                                                                                                                                                                                                                               Vaši učitelia

 

DSCF6069 (3).jpg

     Milí naši žiaci, drahí rodičia!

     Zverejňujeme úlohy na štvrtý a piaty týždeň domáceho učenia.

     Veríme, že túto neľahkú situáciu zvládate v zdraví. 

     Prajeme Vám požehnaný veľkonočný čas...

                                                                                                       Vaši učitelia

 

   Riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Gorazda oznamuje rodičom, že príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD sa neuhrádza počas prerušenia vyučovania od 01. 04. 2020.

    Príspevky budú zúčtované k 30. 06. 2020. Prípadné preplatky budú vrátené na účet, z ktorého boli prijaté.   

                                                                  o. Marek Hoňák,                                                                                                                                                        riaditeľ

                                                                   

  

   Zápis do MŠ sa bude konať elektronickou formou v čase od 30. apríla do 31. mája 2020. Bližšie informácie budú zverejnené v druhej polovici apríla 2020 na tejto webstránke.

DSCF6051.jpg

     Milí naši žiaci, drahí rodičia!

     Zverejňujeme úlohy na tretí týždeň domáceho učenia.

     Veríme, že túto neľahkú situáciu zvládate v zdraví. Ubezbečujeme vás, že na vás myslíme v modlitbách.               

                                                         Vaši učitelia

 

DSCF6017.jpg

     Milí naši žiaci, drahí rodičia!

     Veríme, že ste všetci zdraví a v bezpečí svojich domovov.

     Zverejňujeme úlohy na druhý týždeň domáceho učenia. 

     Ubezbečujeme vás, že na každého jedného z vás myslíme v modlitbách. 

                                                                                                                Vaši učitelia

 

DSCF6010 (2).jpg

     Milí naši žiaci, drahí rodičia!

     Veríme, že ste všetci zdraví a v bezpečí svojich domovov. Aby návrat do školy bol pre vás - naši žiaci, čo najľahší, budeme vám na stránke našej školy zverejňovať pravidelne každý týždeň domáce úlohy.

     Ubezbečujeme vás, že na každého jedného z vás myslíme v modlitbách. 

                                                                                                                Vaši učitelia