Čo ste ešte nevideli :)

DSCF6999.jpg

     V pondelok 07. 12. 2020 nás tak ako každý rok poctil svojou návštevou sv. Mikuláš. Navštívil každú triedu, porozprával sa so žiakmi i učiteľmi a zdôraznil, aké dôležité je načúvať svojmu srdcu a používať jazyk lásky. Samozrejme, nechýbali ani darčeky :-). Keďže viacero tried sa v súčasnosti vzdeláva dištančnou formou, udelil im sv. Mikuláš požehnanie počas online vyučovania. Darčeky ich neminú, dostanú ich po návrate do školy...

stiahnuť.jpg

     

     Od stredy 09. 12. 2020 do piatku 11. 12. 2020 prebehne zber papiera na našej škole. Kontajner bude pristavený pred školou ako zvyčajne. Papier môžete nosiť ráno od 7:00 do 7:45 hod. a popoludní od 16:00 do 17:00 hod. Do zberu sa môžu zapojiť i žiaci, ktorí sú na dištančnom vzdelávaní.

IMG_5895.jpeg

     Na našej škole sme sa rozhodli načúvať evanjeliu, preto sme sa aj my rozhodli požehnávať našich žiakov v období sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Keďže nám hygienické opatrenia nedovoľujú stretávať sa vo väčších skupinách, deti boli požehnávané po ročníkoch. Požehnanie prebiehalo v priestore našej školskej kaplnky. Naši škôlkari a žiaci 1. ročníka využili tento čas a navštívili farský chrám na Ťahanovciach.       

     Veríme, že toto požehnanie im pomôže kráčať cestou lásky a dosiahnuť nebo, ako ho dosiahla aj Mária.

 

                                                                       o. Ján Fedorišin, duchovný správca školy

 

images (1).jpg

Milí rodičia a žiaci!

Do speváckej súťaže Reginka spieva sa zapojila i naša druháčka Ivanka Hodermarská, ktorá súťaží pod číslom 1. Hlasovať za Ivanku môžete:

SMS: na čísle 7773 v tvare REGINAKE medzera 1

                                                                         Email: reginkaspieva@rtvs v tvare REGINAKE 1

                                                                                                    Ďakujeme!